กีต้าร์ดูการ์ตูนเพลงใน YouTube
กิจกรรมฝึกอ่านเขียน
กีต้าร์ดูการ์ตูนเพลงใน YouTube เป็นการ์ตูนเพลงที่มีทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยปิดกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการ ด้านอารมณ์และจิตใจสังคมและสติปัญญา