•  
    • HomeschoolNetwork.Org's Social

ทำไมต้องใช้ Homeschoolnetwork.Org

วันที่: 01 Jul 2013 ผู้เขียน: tee หมวดหมู่: News ...

เว็บนี้ทุกคนเขียนเนื้อหาอะไรก็ได้เกี่ยวกับโฮมสคูล หากเคยเขียนที่ไหนแล้วบ้างไม่เป็นที่เป็นทางสามารถคัดลอกมาแปะรวบรวมจัดหมวดใหม่ได้ เว็บนี้ไม่มีใครเป็นเจ้าของสื่อ ไม่ต้องรออนุมัติ ไม่มีส่วนกลาง ไม่มีเซ็นเซอร์ เหมือนเขียน status บน Facebook ไม่มีความเป็นทางการ นี่ไม่ใช่เอกสารราชการ หรือถ้าใครอยากจะทางการก็ไม่มีปัญหาอะไร

ทำไมต้องช่วยกันใช้ ช่วยกันเขียน

1. ถ้าหากใครที่นิยมเขียนเรื่องของลูกลง Facebook มันจะไม่หาย แต่หาไม่เจอครับ
2. เขียนเสร็จแล้วเป็น portfolio ส่วนตัวสำหรับเด็ก สามารถค้นหาเลือกดูหรือ print เป็นร่องรอยการเรียนรู้ของเด็กได้ง่าย ใช้ประกอบเวลายื่นกับเขต ให้เขตประเมินผล สมัครงาน สมัครสอบ portfolio สำคัญมากสำหรับเด็กในอนาคตเขียนไว้เหอะ รับรองว่าได้ใช้
3. ค้นหาข้อมูลง่ายๆ จากใครก็ได้บน อินเตอร์เน็ต ถ้าอยากให้โฮมสคูลมีคนทำกันมากขึ้นก็ลงมือเขียนครับ ข้อมูลและชุมชนช่วยสร้างกำลังใจได้เป็นอย่างดี

Tagged: portfolio


comments powered by Disqus