•  
    • HomeschoolNetwork.Org's Social

เชียงใหม่จัดการตนเองกับทิศทางใหม่ด้านการศึกษา

วันที่: 01 Jul 2012 ผู้เขียน: foon หมวดหมู่: News ...

ภาคประชาสังคมในจังหวัดเชียงใหม่ รณรงค์ให้เชียงใหม่เป็นมหานคร เพื่อการกระจายอำนายและจัดการตนเองของท้องถิ่น โดยได้เผยแพร่ทิศทางด้านใหม่ด้านการศึกษา 1 ใน 4 หัวข้อระบุชัด หนุนโฮมสคูล

*********************************

Tagged: กระจายอำนาจ, ประชาสังคม, เชียงใหม่

Read More