•  
    • HomeschoolNetwork.Org's Social

สถานการณ์ปัญาหาการจัดการศึกษาโดยครอบครัวและศูนย์การเรียนและข้อเสนอแนะ

วันที่: 27 Dec 2017 ผู้เขียน: foon หมวดหมู่: Knowledge Base ...

สภาพปัญหา ทางออกและข้อเสนอแนะนี้ ผมเขียนขึ้นเพื่อนำเสนอ เผยแพร่ให้แก่คณะต่าง ๆ ที่มาศึกษาดูงานการจัดการศึกษาโดยครอบครัว และโดยศูนย์การเรียนที่จังหวัดเชียงใหม่ เช่น คณะของปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ในปี 2017 ซึ่งผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่จดทะเบียนกับเขต เผื่อจะได้เทียบเคียงกันว่าพบเจอปัญหาใกล้เคียงกันไหม ที่รวบรวมมาครอบคลุมหรือยัง รวมถึงท่านอาจจะมีข้อเสนอแนะอะไรเพิ่มเติมสามารถเสนอแนะกันใน comment ได้ครับ 
 

Tagged: การจดทะเบียนบ้านเรียน, ข้อเสนอแนะ, ข้อเสนอแนะต่อรัฐ, ปัญหาการจดทะเบียนบ้านเรียน, สถานการณ์การการจัดการศึกษาโดยครอบครัว

Read More

เขียนแผนส่งเขตง่ายนิดเดียว : การเขียนแผนระดับประถม บ้านเรียนเปื้อนฝุ่น

วันที่: 24 Sep 2015 ผู้เขียน: foon หมวดหมู่: ...

บทนี้จะเป็นคำแนะนำในภาคปฎิบัติ ผมพยายามทำให้ง่ายที่สุด ส่วนคำอธิบายเชิงหลักการ เหตุผลต่าง ๆ คิดว่าจะไว้เขียนเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ที่คิดไว้ก็ประมาณ "ปฎิรูปการศึกษาด้วยหลักสูตรสถานศึกษา" 

Tagged: การจดทะเบียนบ้านเรียน, การจัดทำแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว, การเขียนแผน, การเขียนแผนประถม, ตัวอย่างการเขียนแผนฯ, หลักสูตรการจัดการศึกษาโดยครอบครัว, หลักสูตรบ้านเรียน

Read More

ทำไมจดทะเบียนบ้านเรียนอนุบาล จึงควรจดได้ตั้งแต่อายุ 3 ขวบแต่ไม่สามารถทำได้ และสำนักงานเขตจะรับจดที่ 4 ขวบเท่านั้น

วันที่: 05 Aug 2015 ผู้เขียน: foon หมวดหมู่: ...

Tagged: การจดทะเบียนบ้านเรียน, การจดทะเบียนบ้านเรียนระดับอนุบาล, การจดทะเบียนระดับปฐมวัย, เงินอุดหนุนรายหัว

Read More

สรุป เนื้อหาในห้อง การปรับใช้หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรดึงพลังชุมชนหนุนพลังเด็ก วันแรก 2 เม.ย. 58 ตอนที่ 2/2

วันที่: 16 Apr 2015 ผู้เขียน: foon หมวดหมู่: ...

*** ดูรายละเอียดการประชุม download เอกสารต่าง ๆ ได้จาก http://all4eduthaimove.weebly.com/  ***

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับช่วงนี้ 
แนวทางการจัดทำแผน 
ตารางการออกแบบหลักสูตร 
แนวทางการเขียนแผน
สรุปการประชุมอย่างเป็นทางการ 

Tagged: การจดทะเบียนบ้านเรียน, ปฎิรูปการศึกษา, ภาคีเครือข่าย, หลักสูตรการจัดการศึกษาโดยครอบครัว, หลักสูตรดึงพลังชุมชนหนุนพลังเด็ก

Read More

จดทะเบียนบ้านเรียนกับเขตอย่างเข้าใจ : ความกังวลใจของเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีใครบอกคุณ

วันที่: 29 Jul 2014 ผู้เขียน: foon หมวดหมู่: ...

เมื่อกล่าวถึงการจดทะเบียนบ้านเรียนกับเขตแล้ว ทางผู้ปกครองเด็กบ้านเรียนก็มักจะนึกถึงความขัดแย้ง ความไม่เข้าใจต่าง ๆ มากมาย แต่จริง ๆ แล้วมีหลายเขตที่เจ้าหน้าที่สามารถร่วมมือกับผู้ปกครองบ้านเรียนได้เป็นอย่างดี
 
เพื่อความเข้าใจมุมมองของเจ้าหน้าที่เขตที่รับการจดทะเบียน ผมจึงลองเขียนถึงความกังวลใจของเจ้าหน้าที่ เพื่อที่เราจะได้มีความเข้าใจในเจ้าหน้าที่เขตที่ต้องรับการจัดทะเบียนของเรามากขึ้น โดยหวังว่าเมื่อเราเข้าใจความเป็นห่วงกังวลของเขาแล้วจะได้หาทางทำให้ความกังวลใจลดลงเพื่อให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่น ผมเขียนบนสมมุติฐานว่า เจ้าหน้าที่เขตเป็นผู้ที่มีความห่วงใจในอนาคตของการศึกษาชาติและอยากเห็นเด็ก ๆ  ในสังคมมีพัฒนาการเรียนรู้ที่ดีเช่นเดียวกับเราพ่อแม่บ้านเรียนที่ใส่ใจในการศึกษาของลูก แต่ด้วยบทบาทหน้าที่ต่างกันจึงอาจจะมีมุมมองที่ขัดกันบ้าง และนี่ข้อกังวลใจที่เราควรรู้และช่วยกันคลายความกังวล

Tagged: การจดทะเบียนบ้านเรียน, การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว, การจัดทำแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว, การทำแผนระดับปฐมวัย

Read More