•  
    • HomeschoolNetwork.Org's Social

จดทะเบียนบ้านเรียนกับเขตอย่างเข้าใจ : ความกังวลใจของเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีใครบอกคุณ

วันที่: 29 Jul 2014 ผู้เขียน: foon หมวดหมู่: ...

เมื่อกล่าวถึงการจดทะเบียนบ้านเรียนกับเขตแล้ว ทางผู้ปกครองเด็กบ้านเรียนก็มักจะนึกถึงความขัดแย้ง ความไม่เข้าใจต่าง ๆ มากมาย แต่จริง ๆ แล้วมีหลายเขตที่เจ้าหน้าที่สามารถร่วมมือกับผู้ปกครองบ้านเรียนได้เป็นอย่างดี
 
เพื่อความเข้าใจมุมมองของเจ้าหน้าที่เขตที่รับการจดทะเบียน ผมจึงลองเขียนถึงความกังวลใจของเจ้าหน้าที่ เพื่อที่เราจะได้มีความเข้าใจในเจ้าหน้าที่เขตที่ต้องรับการจัดทะเบียนของเรามากขึ้น โดยหวังว่าเมื่อเราเข้าใจความเป็นห่วงกังวลของเขาแล้วจะได้หาทางทำให้ความกังวลใจลดลงเพื่อให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่น ผมเขียนบนสมมุติฐานว่า เจ้าหน้าที่เขตเป็นผู้ที่มีความห่วงใจในอนาคตของการศึกษาชาติและอยากเห็นเด็ก ๆ  ในสังคมมีพัฒนาการเรียนรู้ที่ดีเช่นเดียวกับเราพ่อแม่บ้านเรียนที่ใส่ใจในการศึกษาของลูก แต่ด้วยบทบาทหน้าที่ต่างกันจึงอาจจะมีมุมมองที่ขัดกันบ้าง และนี่ข้อกังวลใจที่เราควรรู้และช่วยกันคลายความกังวล

Tagged: การจดทะเบียนบ้านเรียน, การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว, การจัดทำแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว, การทำแผนระดับปฐมวัย

Read More

เรื่องเล่าการยื่นขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวนำทาง

วันที่: 19 Jun 2012 ผู้เขียน: toon หมวดหมู่: ...

เริ่มเรื่องการดำเนินการยื่นขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (ระดับก่อนประถม) ของบ้านนำทาง เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2555 เข้าไปที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ (จากนี้ไปจะเรียกว่า สพป.กระบี่) เพื่อคุยเรื่องจดทะเบียนโฮมสคูลมา เจอจนท.คนแรก(ที่ไม่เกี่ยวข้องหรอก)บอกว่า "ต้องพวกเด็กพิเศษ เด็กมีปัญหา ออทิสติก บลาๆๆ ไรงี้ไม่ใช่หรอถึงจะจด" แกพูดวนกลับมาอีกรอบแต่มีเพิ่มเติมว่า "หรือเด็กเก่งมากเป็นพิเศษ .. มีปัญหาอะไรล่ะ" ตอบไปว่า "ปกติค่ะ อ้อ .. อาจจะเก่งมากไปค่ะ" ตอบไปเผื่อเค้าอยากท้าพิสูจน์ แล้วจะได้รีบจดให้ :P

Tagged: การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว, การทำโฮมสคูล, การเขียนแผนปฐมวัย, คลังแผนการศึกษาบ้านเรียน, จดทะเบียน, ตัวอย่างการเขียนแผนฯ, บ้านเรียน, ปัญหาการจดทะเบียนบ้านเรียน, เขตการศึกษา, แผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว, โฮมสคูล

Read More