•  
    • HomeschoolNetwork.Org's Social

เหตุเกิดที่นวลวรรณศึกษา 2 โดย ชาตรี สำราญ

วันที่: 19 Nov 2012 ผู้เขียน: suppakrit หมวดหมู่: ...

ตอนที่ 2
ดูให้เห็น
               
    เมื่อเขียนตอนที่ 1 จบลงไป  และมอบให้เพื่อนครูบางท่านอ่าน  ก็มีเสียงถามว่า  “ทำไมวิเคราะห์เจาะลึกอย่างนั้น  แล้วจะใช้เวลาไหนอ่านวิเคราะห์ได้”
   ผมฟังคำถามแล้วรู้สึกเฉยๆ  เพราะคำตอบที่เขาต้องการคือ  “จะใช้เวลาไหนอ่านวิเคราะห์”  มากกว่าวิธีการวิเคราะห์เจาะลึก
ผมเชื่อว่า  การเป็นครูมืออาชีพนั้นอยู่ตรงที่  รู้จักเด็กอย่างลึกซึ้ง  พฤติกรรมของผู้เรียนที่ครูคอยสังเกตอย่างต่อเนื่องกับผลงานของผู้เรียนที่นำเสนอ  เป็นข้อมูลที่ดีสำหรับครูนำสู่การรู้จักผู้เรียน  ครูยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 นี้  จะต้องพัฒนาตนเองจากผู้สอนแบบบอกความรู้มาเป็น  “ครูฝึก”  (Coach)  การที่จะฝึกผู้อื่นได้   ผู้ฝึกจำเป็นที่จะต้องรู้ทางของผู้ที่เราจะช่วยฝึกให้นั้น  หมายถึงว่า  ครูจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้แนวทางการเขียนหรือลีลาการเขียนของผู้เรียนเป็นรายบุคคล  เพื่อที่จะช่วยต่อยอดให้กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพนี่คือหน้าที่ของคนเป็นครู  เพราะฉะนั้นเวลาที่ครูวิเคราะห์ผลงานผู้เรียนเวลาใด  ตรงไหน  ตรงนั้น  เวลานั้นครูก็ทำหน้าที่  ครูทำหน้าที่ครูได้ทุกเวลา  ลองสังเกตดูเวลานั่งกินข้าว  เราไม่ได้กินข้าวแต่เรานั่งนึกเรื่องอะไรไม่รู้เรื่อยเปื่อยไป  ถ้าเวลานั้นเรามานั่งนึกวิเคราะห์งานของผู้เรียน  เวลากินข้าวตอนนั้นครูก็ทำหน้าที่

Tagged: การบันทึก, ชาตรีสำราญ, นวลวรรณศึกษา, เรื่องสั้นสั้น

Read More