•  
    • HomeschoolNetwork.Org's Social

การประเมินพัฒนาการผู้เรียนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวระดับปฐมวัย

วันที่: 20 Mar 2014 ผู้เขียน: toon หมวดหมู่: ...

และแล้วก็ถึงพิธีจบการศึกษาของนำทางด้วยการได้รับจดหมายแจ้งการประเมินพัฒนาการผู้เรียน (การจัดการศึกษาโดยครอบครัว) ปีการศึกษา 2556 ... จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยแล้วค่ะ (พร้อมโน้ตแจ้งให้ยื่นแผนการศึกษาระดับประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 1 ... ต้องปั่นละ)

การประเมิรพัฒนาการผู้เรียน, การจัดการศึกษาโดยครอบครัว, ระดับปฐมวัย, โฮมสคูล, บ้านเรียน, การประเมินผล, บ้านเรียนนำทาง

Tagged: การจดทะเบียนบ้านเรียนระดับอนุบาล, การจดทะเบียนระดับปฐมวัย, การจัดการศึกษาโดยครอบครัว, การประเมินผล, การประเมินพัฒนาการผู้เรียน, บ้านเรียน, บ้านเรียนนำทาง, ระดับปฐมวัย, เขตการศึกษา, โฮมสคูล

Read More