•  
    • HomeschoolNetwork.Org's Social

การวัดและประเมินผล 2 ชาตรี สำราญ

วันที่: 22 Aug 2012 ผู้เขียน: suppakrit หมวดหมู่: ...

(จากตรงนี้ไป สำหรับผม  ผมมองในประเด็นของ ทักษะ ที่ต้องการให้เรียนรู้ครับ  เด็กแต่ละคน แต่ละชั้น แต่ละครั้งของกิจกรรมการเรียนรู้  ก็จะเน้นที่ทักษะที่แตกต่างกันออกไป  ท่านที่ไม่อิงหลักสูตร ก็น่าจะได้ ในส่วนของวิธีคิด วิธีมองและสนับสนุนให้เกิดทักษะนั้นๆ  แต่เราก็สามารถปรับเปลี่ยน เพิ่มเติม ทักษะ ที่ต้องการเน้นในแต่ละกิจกรรมได้ตามความสนใจและความเหมาะสมครับ  อ.ชาตรี ได้แจงให้เห็นระดับความแตกต่าง ของเด็ก แต่ละชั้นไว้ด้วย แต่ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของเด็ก อาจจะเรียนรู้ได้มากกว่าที่คาดก็ได้ครับ สำหรับเรื่องของสาระความรู้ ส่วนใหญ่เราก็เรียนรู้ไปพร้อมๆ กับลูก อาจจะไม่ได้ วางแผนอย่างเป๊ะๆ ครับ เพราะเป็นการเรียนรู้จากความจริงที่เห็นอยู่ครับ)

Tagged: การประเมินผลตามสภาพจริง, การวัดและประเมินผล, ชาตรีสำราญ

Read More

การวัดและประเมินผล 1 ชาตรี สำราญ

วันที่: 22 Aug 2012 ผู้เขียน: suppakrit หมวดหมู่: ...

การวัดและประเมินผล สัมพันธ์ กับการสอนและการวางแผนทั้งหมด  แม้ว่าจะมีข้อแตกต่างกันทางความคิดเกี่ยวกับการสอน การไม่สอน การจะสอนอะไร อย่างไร แม้กระทั่งว่าอาจจะมีความคิดว่า จริงๆ แล้ว อาจจะมีบางคนไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องสอน หรือ วัดและประเมินผล  แต่ก็อยากจะให้ลองอ่านบทความนี้ดูครับ ว่า  อ.ชาตรี เคยพูดถึง เรื่องการเรียน การสอน และ การวัดและประเมินผลไว้อย่างไร  ผมตัดมาเฉพาะบางตอน เพื่อให้สั้นลง และเหมาะที่จะอ่านใน web  นี้  (และขอเพิ่มความเห็นส่วนตัวในบางตอน)  หากท่านใด ต้องการอ่านเต็มเล่ม รบกวน อ่านได้ที่ รู้และเข้าใจการสอนอีกมุมหนึ่งhttps://sites.google.com/site/chatreesamran/hnangsux/-doc-11  ครับ  อีกครั้งหนึ่งที่จะต้องกล่าวว่า ผมเข้าใจดี ว่าท่านผู้อ่าน ไม่ได้ต้องการที่จะเป็นครูในรูปแบบที่ ต้องมานั่ง ทำ คิด เขียน เหมือน ครู ในรร ทั้งหลาย  แต่ก็ขอบอกว่า แม้ว่า จะมีบางส่วนที่น่าจะอ่านยาก หรือเข้าใจไม่ง่าย หรือไม่น่า อ่าน แต่ผมก็มั่นใจว่า ท่านจะได้ประโยชน์จากบทความนี้ บ้าง ไม่มาก ก็น้อยครับ

Tagged: การประเมินผลตามสภาพจริง, การวัดและประเมินผล, ชาตรีสำราญ

Read More

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่: 08 Jun 2012 ผู้เขียน: toon หมวดหมู่: Knowledge Base ...

รวมเล่มเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เอกสารที่ปรับปรุงล่าสุดเมื่อกันยายน 2553 (จากโรงพิมพ์) จำนวน 11 เล่ม เช่น ชุดฝึกอบรม แนวปฎิบัติการวัดผล การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดผล การวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน และ E-Book ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรแกนกลางฯ

Tagged: การวัดและประเมินผล, การศึกษาขั้นพื้นฐาน, หลักสูตรแกนกลาง, เอกสาร

Read More