•  
    • HomeschoolNetwork.Org's Social

เขียนให้คนที่อยากอ่าน เทคนิคที่ทำให้คุณเขียนรายงานการเรียนรู้ง่ายขึ้น : รายงานการจัดการศึกษาบ้านเรียนเปื้อนฝุ่น ปีที่ 3

วันที่: 07 Mar 2018 ผู้เขียน: foon หมวดหมู่: ...


ผมคิดว่าเราหลาย ๆ คนรวมถึงตัวผมเองติดการเขียนรายงานเพื่อส่งครู หรือเพื่อทำวิทยานิพนธ์ เรามักถูกกำหนดให้เขียน จนไม่อยากเขียน เขียนด้วยเหตุผลที่แห้งแล้ง จนลืมแก่นของการเขียนจริงๆ


Tagged: การทำรายงาน, การเขียนรายงานการเรียนรู้, รายงานการจัดการศึกษาโดยครอบครัว, รายงานบ้านเรียนเปื้อนฝุ่น

Read More

บันทึกการเรียนรายงานบ้านเรียนเปื้อนฝุ่นปี 2

วันที่: 17 Mar 2017 ผู้เขียน: foon หมวดหมู่: ...

การเขียนรายงานปีที่ 2 นี้มีเรื่องตื่นเต้นเล็กน้อย คือ ด้วยความภูมิใจ ในที่สุดผมก็สามารถหาวิธี กรอกความเป็นจริงลงบนแบบฟอร์มที่ชักชวนให้เราโกหกได้ บางทีเรื่องง่าย ๆ ก็ใช้เวลาถึง 2 ปีเชียว


ที่มา http://1.bp.blogspot.com/-TkaDbm2JApk/Tjifggo43mI/AAAAAAAACdk/Zjnrmbuz_M8/s1600/image009.jpg


Tagged: การทำรายงาน, การเขียนรายงานการเรียนรู้, บันทึกร่องรอยการเรียนรู้, ร่องรอยการเรียนรู้, รายงานประจำปี, รายงานผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว

Read More

การเก็บความประทับใจพัฒนาการของลูกด้วยรายงานประจำปี : คำแนะนำสำหรับการเขียนรายงานผลการเรียนรู้ประจำปี

วันที่: 19 Mar 2016 ผู้เขียน: foon หมวดหมู่: ...

สำหรับบ้านเรียนที่จดทะเบียนกับเขตหรือโรงเรียนรุ่งอรุ่ณสิ่งหนึ่งที่ต้องทำประจำปี คือการเขียนรายงานการจัดการเรียนรู้ประจำปี

 
ผมไม่แน่ใจว่าเป็นยาขมสำหรับหลาย ๆ คนหรือเปล่า แต่ที่แน่ ๆ ถ้ามีเวลาเพียงพอ ผมพบกับตนเองและเพื่อนบ้านเรียนอื่นเสมอว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความทรงจำช่วงหนึ่งที่เราได้ย้อนกลับไปทบทวนความทรงจำ เรื่องดี ๆ ที่เห็นลูกเติบโต รูปความประทับใจต่าง ๆ ผมคิดว่าถ้าเราเริ่มจากตรงนั้น รายงานประจำปีก็ไม่ได้น่าเบื่อหรือเป็นยาขมเท่าไหร่


Tagged: การทำรายงาน, การเขียนรายงานการเรียนรู้, รายงานประจำปี, รายงานผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว

Read More

คำแนะนำสำหรับการรับนิเทศจากเจ้าหน้าที่เขต

วันที่: 27 Oct 2015 ผู้เขียน: foon หมวดหมู่: ...

 
วันนี้ได้เจ้าหน้าที่เขตได้มานิเทศที่บ้าน เป็นการนิเทศในระดับประถมปีที่ 1 เลยเอามาเล่าแนะนำสำหรับบ้านไหนที่ต้องต้อนรับการนิเทศ


powerpoint แผ่นสุดท้าย >_<

Tagged: การทำงานกับเขต, การเขียนรายงานการเรียนรู้, ตัวชี้วัด, นิเทศบ้านเรียน, รายงานประจำปี

Read More

ตัวอย่างการเขียนรายงานการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ระดับปฐมวัย

วันที่: 12 May 2015 ผู้เขียน: foon หมวดหมู่: ...

ในนี้ มีเอกสาร 2 ชิ้นที่ช่วยให้ท่านเขียนรายงานการเรียนรู้โดยครอบครัว (สำหรับส่งสำนักงานเขตการศึกษา) ได้ง่ายขึ้น 

1. ตารางการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย

2. ตัวอย่างรายงานระดับปฐมวัยบ้านเรียนเปื้อนฝุ่น 

******************

Tagged: การจดทะเบียนบ้านเรียนระดับอนุบาล, การจดทะเบียนระดับปฐมวัย, การประเมินผล, การเขียนรายงานการเรียนรู้, จดทะเบียนบ้านเรียน

Read More