•  
    • HomeschoolNetwork.Org's Social

เขียนแผนส่งเขตง่ายนิดเดียว : การเขียนแผนระดับประถม บ้านเรียนเปื้อนฝุ่น

วันที่: 25 Sep 2015 ผู้เขียน: foon หมวดหมู่: ...

บทนี้จะเป็นคำแนะนำในภาคปฎิบัติ ผมพยายามทำให้ง่ายที่สุด ส่วนคำอธิบายเชิงหลักการ เหตุผลต่าง ๆ คิดว่าจะไว้เขียนเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ที่คิดไว้ก็ประมาณ "ปฎิรูปการศึกษาด้วยหลักสูตรสถานศึกษา" 

Tagged: การจดทะเบียนบ้านเรียน, การจัดทำแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว, การเขียนแผน, การเขียนแผนประถม, ตัวอย่างการเขียนแผนฯ, หลักสูตรการจัดการศึกษาโดยครอบครัว, หลักสูตรบ้านเรียน

Read More

ตัวอย่างการเขียนแผน : การปรับหลักสูตรแกนกลางของโรงเรียนทางเลือก (โรงเรียนบ้านคุณแม่ เชียงใหม่)

วันที่: 31 May 2015 ผู้เขียน: foon หมวดหมู่: ...

[พิมพ์เนื้อหาย่อตรงส่วนนี้]

Tagged: การจัดทำแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว, การเขียนแผน, คลังแผนการศึกษาบ้านเรียน, ตัวอย่างการเขียนแผนฯ, หลักสูตรการจัดการศึกษาโดยครอบครัว, หลักสูตรแกนกลาง

Read More

เทคนิคการบันทึกร่องรอยการเรียนรู้ของลูก

วันที่: 22 Apr 2014 ผู้เขียน: foon หมวดหมู่: ...จริง ๆ ผมอยากแนะนำแค่การตั้งชืื่อไฟล์ที่บันทึกลงคอมพิวเตอร์ว่า "ให้บันทึก 1 เรื่อง 1 ไฟล์ และตั้งชื่อไฟล์ช่วยในการบันทึก อย่างเช่น วันนี้มีเรื่องประทับใจที่ลูกนับเลขได้ 1 – 20 สิบ เวลา save ไฟล์ผมก็จะเซฟในชื่อ “20140422_นับเลข1-20” หรือ “20140303_ถอดสมการxyได้” คือการใส่ ปี เดือน วัน แบบนี้ (ถ้าเป็นหลักหน่วยต้องมี 0 ข้างหน้าด้วย) เวลาเราสั่งให้เรียงไฟล์ตามชื่อ เราก็จะได้ไฟล์ที่เรียงตามวันเวลาของเหตุการณ์ และถ้าเราอยู่จะหาแต่เหตุการณ์หรือเรื่อง เราก็ไล่ดูแต่ชื่อหลังได้ ทำให้ง่ายต่อการค้นหา นอกจากนี้เวลาเราหารูปประกอบบันทึกก็ยังทำได้ง่าย เพราะไฟล์รูปจะมีคอลัมน์ที่บอกวันที่ถ่ายทำให้เราสามารถหารูปมาประกอบได้สะดวก" แต่จะเขียนเท่านี้ก็ดูสั้นไปเลยเป็นเนื้อหาดังด้านล่างครับ 

****************************************************

Tagged: การทำรายงาน, การประเมินผล, การเขียนแผน, บันทึก, บันทึกร่องรอยการเรียนรู้

Read More