•  
  • HomeschoolNetwork.Org's Social

ยังไม่รู้จะสอนอะไรลูกก็ทำ homeschool ได้ : ทำไมเราจึงไม่ควรใช้หลักสูตรตั้งแต่แรก

วันที่: 11 May 2018 ผู้เขียน: foon หมวดหมู่: ...

ผมอยากเขียนไว้เป็นกำลังใจสำหรับพ่อแม่ที่เริ่มต้นทำบ้านเรียนแล้วไม่รู้ว่าเราจะสอนลูกได้อย่างไร หรือจะสอนอะไรลูก ทำให้เริ่มหาหลักสูตรสำหรับมาสอนลูก

Tagged: การเรียนรู้, หลักสูตร, เริ่มต้นกับโฮมสคูล, เริ่มต้นทำบ้านเรียน

Read More

ชวนดูช่อง TED-ED สารพัดเรื่องน่ารู้

วันที่: 14 May 2016 ผู้เขียน: foon หมวดหมู่: ...

วันนี้ไม่มีอะไรมากครับ แค่จะมาชวนดู channel TED-ED ใน Youtube


Tagged: youtube, กระบวนการเรียนรู้, การเรียนรู้, การเรียนรู้ของ-เด็ก-home-school, การเรียนรู้ของเด็ก, กิจกรรม, กิจกรรมของเด็กโฮมสกูล

Read More

สอนอย่างไรให้พูดออกเสียงคำควบกล้ำถูกต้อง ชาตรี สำราญ

วันที่: 21 Aug 2012 ผู้เขียน: suppakrit หมวดหมู่: ...

สอนอย่างไรให้พูดออกเสียงคำควบกล้ำถูกต้อง  
 
                              มีคำถามอีกคำถามหนึ่งที่ผมได้รับฟัง และต้องตอบเพื่อนครูอยู่บ่อยๆคือ"สอนอย่างไรให้เด็กพูดออกเสียงควบกล้ำได้ถูกต้องชัดเจน"จริงซิ ทุกวันนี้ เรามักจะได้ยิน คนไทยพูดกันว่า
"มันเคียดเหลือเกิน"
"น้ำปาก็ไม่อร่อย"
"เพลงนี้ไม่เพาะ"
"ปานี้ตัวโตเหลือเกิน"
"เลวๆเข้าสิ ลดจะออกแล้วเดี๋ยวไม่ทันลด"

Tagged: การเรียนรู้, ชาตรีสำราญ

Read More

บทเรียนคณิตศาสตร์ในแปลงผัก 2 ชาตรี สำราญ

วันที่: 21 Aug 2012 ผู้เขียน: suppakrit หมวดหมู่: ...


ตัวอย่างกิจกรรมการเรียนการสอนง่ายๆ ภายในแปลงผัก
 • สังเกตการณ์แตกต่างของรูปร่าง  ขนาด  และสีของใบไม้ที่เก็บมาได้
 • เปรียบเทียบจำนวนใบไม้  จับคู่กันแล้วนับใบไม้ในกำมือของแต่ละคน
 • บอกตำแหน่งของใบไม้ที่เก็บมาได้
 • ทั้ง 3 ข้อนี้เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน  พอเด็กๆ  เข้าใจในเรื่องราวเหล่านี้แล้ว  ครูก็ดำเนินการขั้นต่อไปได้  คือ

  Tagged: การเรียนรู้, ชาตรีสำราญ

  Read More

  บทเรียนคณิตศาสตร์ในแปลงผัก 1 ชาตรี สำราญ

  วันที่: 21 Aug 2012 ผู้เขียน: suppakrit หมวดหมู่: ...

  บทเรียนคณิตศาสตร์ในแปลงผัก จากวารสารวิทยบริการ 
  ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มค - เมย 2542

                 
  มีคนถามผมบ่อยครั้งว่า  ที่ผมสอนโดยอาศัยสิ่งแวดล้อมสื่อนั้น  ถ้านำมาสอนคณิตศาสตร์จะมีการสอนอย่างไร  และสอนได้ที่ตรงไหน  คำถามดังกล่าวนี้  ผมสนใจมาก  สนใจว่าผู้ถามมีจุดประสงค์อะไร  ทำไมจึงถามอย่างนั้น  และหวังผลในคำตอบมากน้อยเพียงใด  ส่วนตัวผมเองนั้นก็ตั้งคำถามตัวเองว่า  สอนไปทำไมครับ!  ทุกครั้งที่ผมคิดจะสอนอะไร  ผมจะต้องถามตัวเองก่อนว่า  สอนทำไม  ที่ผมถามตัวเองก่อนนั้น  เพราะผมนะตอบเด็กๆ  ถูก  ถ้าเด็กๆ  ถามผมว่า  เรียนไปทำไม  ปัญหาสำคัญของการจัดการศึกษาทุกวันนี้  อยู่ที่ครูหลายๆ คน  ยังไม่รู้ว่าตนเองนั้นจะต้องสอนไปทำไม  และผู้เรียนส่วนใหญ่ก็ยังไม่รู้ว่า  จะต้องเรียนไปทำไม 

  Tagged: การเรียนรู้, ชาตรีสำราญ

  Read More

  มาจัดคอนเสริต์ทางภาษากันเถิด ชาตรี สำราญ

  วันที่: 21 Aug 2012 ผู้เขียน: suppakrit หมวดหมู่: ...

  มาจัดคอนเสิร์ตทางภาษากันเถิด
  ครับ  ผมยอมรับว่าผมเห็นความสำคัญของนักเรียนในการเป็นผู้จัดการเรียนการสอนเอง  เพราะถ้าครูเปิดโอกาสให้เด็กๆ  ได้แสดงออก  ได้แสดงความคิดเห็น  และได้ลงมือกระทำในสิ่งที่พวกเขามองเห็นแล้ว  มั่นใจได้ว่าเด็กไทยในอนาคตจะเป็นเด็กที่มีความมั่นใจในตนเอง
  ความมั่นใจในตนเอง  เป็นคุณสมบัติที่นักการศึกษาหลายประเทศต้องการปลูกฝังให้เกิดขึ้นในจิตใจของเด็กๆ
  ถามว่า  “แล้วเราจะจัดการเรียนการสอนอย่างไร  ให้เด็กเกิดความมั่นใจในตนเองได้”  นี่คือประเด็นที่ผมครุ่นคิดอยู่ตลอดเวลา  และวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่จะนำเสนอต่อไปนี้  เป็นประเด็นหนึ่งที่ผมเชื่อว่า  จะตอบปัญหาดังกล่าวข้างต้นได้ 

  Tagged: การเรียนรู้, ชาตรีสำราญ

  Read More

  สอนคนให้สนใจภาษา 2 ชาตรี สำราญ

  วันที่: 21 Aug 2012 ผู้เขียน: suppakrit หมวดหมู่: ...

  การสอนภาษาไทยนั้น  อย่าสอนเป็นส่วนๆ  คือ   พูด พูด  พูด  เขียน  เขียน  เขียน  ฟัง  ฟัง  ฟัง  อ่าน  อ่าน  อ่าน  ต้องให้ทุกทักษะแต่งงานกันเป็นหนึ่งเดียว  สอนแบบคอนเสิร์ต  คือ  ทั้งร้อง  ทั้งรำ  ทั้งเต้น  ฟัง  พูด  อ่าน  เขียน  และคิดเป็นหนึ่งเดียวแสดงออกไปพร้อมๆ กันและสอนให้เป็นเรื่อง  เช่น  เรื่องสัตว์ป่าที่หายไป  เรื่องนี้กิจกรรมจะต้อง
 • สัมภาษณ์ผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้าน
 • จดบันทึกคำสัมภาษณ์
 • นำเรื่องราวมาร่วมอภิปรายหาข้อสรุป
 • บันทึกข้อสรุป
 • เขียนรายงานหรือเขียนเรื่องส่งครู  
 • Tagged: การเรียนรู้, ชาตรีสำราญ

  Read More

  สอนคนให้สนใจภาษา 1 ชาตรี สำราญ

  วันที่: 21 Aug 2012 ผู้เขียน: suppakrit หมวดหมู่: ...


  บทความนี้ เหมือนกับ จะเป็นตอนต่อ จาก สอนอย่างไร ให้ลูก(ศิษย์)หลาน อ่านหนังสือได้ https://sites.google.com/site/chatreesamran/hnangsux/doc ตั้งแต่ อ่าน มากขึ้น เป็นเรื่องราว จนเขียนหนังสือเล่มเล็ก แล้ว พัฒนา ต่อยอด จนได้ ทักษะในการเรียนรู้ ค้นคว้า หาข้อมูล สังเกตุ ทดลอง วิเคราะห์ เขียน ทำชิ้นงาน จนหมดกระบวนการ เพื่อให้เกิด พฤติกรรมการเรียนรู้ที่เราต้องการ

  Tagged: การเรียนรู้, ชาตรีสำราญ

  Read More