•  
    • HomeschoolNetwork.Org's Social

บ้านเรียนกีฬา

วันที่: 02 Sep 2012 ผู้เขียน: taijimaster หมวดหมู่: ...

การกีฬา เป็นส่วนหนึ่งของแผนการศึกษาบ้านเรา ซึ่งเมื่อเรา "เล็งเห็น" ว่าหนึ่งในทุนชีวิตที่สำคัญ นอกจากวิชาความรู้ ก็คือ ร่างกายที่แข็งแรง ปราศจากโรคภัยเบียดเบียน 

 

เมื่อคิดได้ดังนี้แล้ว เราก็ต้องจัดสรรกระบวนการมารองรับเพื่อให้เด็กมี "ร่างกายที่แข็งแรง ปราศจากโรคภัยเบียดเบียน" ซึ่งเรื่องนี้ ไม่ใช่แค่การเรียนรู้วิชา "สุขศึกษา" แล้วจะโตมาแข็งแรงได้ แต่ต้องมี "ห้วงประสบการณ์สุขศึกษา" 

Tagged: กีฬา

Read More