•  
    • HomeschoolNetwork.Org's Social

สถานการณ์ปัญาหาการจัดการศึกษาโดยครอบครัวและศูนย์การเรียนและข้อเสนอแนะ

วันที่: 27 Dec 2017 ผู้เขียน: foon หมวดหมู่: Knowledge Base ...

สภาพปัญหา ทางออกและข้อเสนอแนะนี้ ผมเขียนขึ้นเพื่อนำเสนอ เผยแพร่ให้แก่คณะต่าง ๆ ที่มาศึกษาดูงานการจัดการศึกษาโดยครอบครัว และโดยศูนย์การเรียนที่จังหวัดเชียงใหม่ เช่น คณะของปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ในปี 2017 ซึ่งผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่จดทะเบียนกับเขต เผื่อจะได้เทียบเคียงกันว่าพบเจอปัญหาใกล้เคียงกันไหม ที่รวบรวมมาครอบคลุมหรือยัง รวมถึงท่านอาจจะมีข้อเสนอแนะอะไรเพิ่มเติมสามารถเสนอแนะกันใน comment ได้ครับ 
 

Tagged: การจดทะเบียนบ้านเรียน, ข้อเสนอแนะ, ข้อเสนอแนะต่อรัฐ, ปัญหาการจดทะเบียนบ้านเรียน, สถานการณ์การการจัดการศึกษาโดยครอบครัว

Read More