•  
    • HomeschoolNetwork.Org's Social

ทำไมเราจึงโกรธเวลาลูกล้ม

วันที่: 02 Oct 2016 ผู้เขียน: foon หมวดหมู่: ...

ไม่รู้คนอื่นเป็นแบบผมบ้างหรือเปล่า บางทีเวลาลูกล้ม เราจะโกรธมาก ยิ่งตอนที่บอกให้ระวังแล้ว ไม่ฟัง ไม่ระวังนี่ยังยิ่งโกรธมากเป็นพิเศษ ซึ่ง ณ เวลานั้น ลูกน่าจะต้องการคำปลอบใจมากกว่าถูกโกรธ แต่เรามักทำตรงข้าม ทำไมหนอ ผมจะลองตอบคำถามนี้ดู หลังจากเฝ้าสังเกตการโกรธลูกมาหลายปี 

Tagged: ควบคุมอารณ์, โกรธลูก

Read More

เตรียมเด็กให้เดินทางไกลทางจิตวิญญาณ

วันที่: 31 Aug 2014 ผู้เขียน: foon หมวดหมู่: ...

...การศึกษาในสังคมเราต่างเป็นห่วงกังวลกับเด็กมากมาย ครูผู้เป็นห่วง พ่อแม่ที่มีความกลัวย่อมใส่สิ่งต่าง ๆ ลงบนเป้ให้ลูกแบกด้วยเชื่อว่าจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยเหลือเด็กในการเดินทางไกล ไม่ว่าจะเป็นความรู้ ศีลธรรม หน้าที่พลเมือง ใบปริญญา ท้ายที่สุดจุดหนึ่งที่เราต้องทำให้ได้คือการ "วาง" หรือพูดอีกอย่าง คือ อยู่ร่วมกับสิ่งเหล่านี้อย่างเข้าใจ ยอมรับทั้งสิ่งที่เรียกว่าดีหรือเลว เรียนรู้ด้านลบในใจเพื่อปล่อยจิตภายในด้านที่เราศรัทธาได้เติบโต..Tagged: ควบคุมอารณ์, จิตวิญญาณ, สมดลภายใน, แนะนำหนังสือ

Read More