•  
    • HomeschoolNetwork.Org's Social

เรียนคอมพิวเตอร์ ตอน 1

วันที่: 17 Sep 2012 ผู้เขียน: taijimaster หมวดหมู่: ...

จั่วหัวไว้ก่อนว่าตอน 1 แปลว่าจะมีตอนสองครับ

ตอนนี้เรื่องการ "เรียนคอมพิวเตอร์" แลจะเป็นเรื่อสำคัญระดับชาติ เพราะมันถูกบรรจุไว้ใน "หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑" ที่ผมกำลังกางไปพร้อมๆ กับเขียนเรื่องนี้ โดยเลี่ยงไม่ใช้คำว่า "คอมพิวเตอร์"  ในหนังสือหลักสุตรได้แบบน่ารักน่าชังดี  
หลายคนอาจจะเคยอ่านและหลายๆ คนอาจจะไม่เคย เอาเป็นว่าผมเอาเนืืื้อหาเฉพาในส่วนที่ว่าด้วย "การงานอาชีพและเทคโนโลยี" มาให้ดูกันก่อน แล้วค่อยๆ ว่าเรื่องอื่นกันไป

Tagged: คอมพิวเตอร์เด็กน้อย, เรียนคอมพิวเตอร์

Read More