•  
    • HomeschoolNetwork.Org's Social

เงินอุดหนุนจากรัฐบาลปีการศึกษา 2555

วันที่: 27 May 2012 ผู้เขียน: tee หมวดหมู่: Knowledge Base ...

เงินอุดหนุนรายหัวสำหรับนักเรียน และค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับผู้จัด (ปีการศึกษา 2555) เด็กบ้านเรียนก็ได้รับเช่นเดียวกับเด็กในระบบนะคะ ได้รับตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6  ถ้าหากจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบจดทะเบียนกับเขตพื้นที่การศึกษาฯ

Tagged: ค่าจัดการเรียนการสอน, เงินอุดหนุนรายหัว

Read More