•  
    • HomeschoolNetwork.Org's Social

เอกสารประกอบการทำความเข้าใจในการเขียนแผนการศึกษา

วันที่: 22 Dec 2012 ผู้เขียน: tee หมวดหมู่: Knowledge Base ...

๑. แผนภาพการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามแนวทางการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ... โดย กนกพร สบายใจ

๒. Donwload งานวิจัยหัวข้อ "มาตราที่เกี่ยวข้อง" กับการศึกษาทางเลือกในพรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒   ... โดย อจ.ศีลวัต ศุศีลวรณ์ ฝ่ายวิชาการ สภาการศึกษาทางเลือก

Tagged: งานวิจัย, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ, แนวทางปฏิบัติในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว

Read More

โครงงาน "ปัญหาพิเศษ เรื่อง Home School (บ้านเรียน)"

วันที่: 10 Oct 2012 ผู้เขียน: tee หมวดหมู่: Knowledge Base ...

ปีการศึกษาที่ผ่านมามีนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยา สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ ม.เกษตรศาสตร์ มาขอแผนการจัดการศึกษา ขณะนี้โครงงานวิจัยเสร็จสิ้นตัดเกรดเรียบร้อยแล้ว (เค้าว่าเกรด A แหนะ) จึงได้ขอเอกสารจากนักศึกษาท่านนี้มาลงบนเว็บไซต์

ผมได้ทดลองอ่านรายละเอียดดูแบบคร่าวๆ แล้ว มีสาระสำคัญ จำแนก ปัญหา อุปสรรค วิธีการ ตัวอย่างการเขียนแผนการศึกษา ตัวอย่างการจัดการศึกษา กรณีศึกษา รวบรวมบทสัมภาษณ์ ไว้ได้อย่างน่าสนใจ และเป็นข้อมูลที่ทันสมัยที่สุดจนถึงปี 2555 นี้ เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นที่ยังไม่รู้จะเริ่มอย่างไร สามารถเริ่มต้นไปกับโครงงานวิจัยฉบับนี้ได้ทันทีด้วยเนื้อหา 157 หน้า อ่านจบเริ่มต้นได้เลย แทบจะสิ้นข้อสงสัยกันไปเลยทีเดียว :)

อ่านต่อ : ดาวน์โหลด โครงงาน "ปัญหาพิเศษ เรื่อง Home School (บ้านเรียน)"

Tagged: งานวิจัย, บุษบา-ใจสร้างสรร, โครงงานโฮมสคูล

Read More