•  
    • HomeschoolNetwork.Org's Social

เหตุเกิดที่นวลวรรณศึกษา 1 โดย ชาตรี สำราญ

วันที่: 16 Nov 2012 ผู้เขียน: suppakrit หมวดหมู่: ...

เป็นงานเขียนที่ ต่อยอดมาจาก การสอนเขียน กวี 3 บรรทัด เรื่องสั้นสั้น ใน เด็กคนนั้น และ ดำเด็กข้างบ้านครับ

คำนำ
                “เหตุเกิดที่นวลวรรณศึกษา”   เป็นเรื่องราวของการมองงานเขียนของเด็กๆ โรงเรียนนวลวรรณศึกษา  โดยมองแบบต่อยอดงานของเด็กมากกว่าอ่านเรียงความแล้วค้นหาคำผิด  ผมคัดเลือกผลงานของเด็กๆ  เพียงไม่กี่เรื่องจากงานทั้งหมด 60 เรื่อง  มานำเสนอในครั้งนี้  เพื่อเสนอมุมมองอีกมุมหนึ่งของคุณครูและผู้ปกครองที่สนใจจะพัฒนาลูกศิษย์หรือบุตรหลานของท่าน
                ทักษะการอ่านเป็นเรื่องที่สร้างความยุ่งยากใจให้แก่รัฐมานานแสนนาน  โครงการรณรงค์ให้คนไทยมีนิสัยรักการอ่านเกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่า  จนสถิติการอ่านเพิ่มขึ้นบ้างเล็กน้อย  แต่ทักษะการเขียนนั้นยังไม่มีการชักชวนให้คนไทยรักการเขียน  ผมเห็นว่า  การอ่านกับการเขียนเป็นสิ่งคู่กัน  ถ้าจะให้เด็กอ่านต้องให้เขาเขียน  ถ้าจะให้เขาเขียนต้องให้เขาอ่าน  ดังนั้นเมื่อผมไปที่โรงเรียนนวลวรรณศึกษา  ผมเข้าไปเยี่ยมเด็กๆ  ผมก็ได้อ่านงานเขียนของพวกเขา  ผมชอบจึงนำมาเล่าสู่กันฟัง

Tagged: ชาตรี-สำราญ, นวลวรรณศึกษา, เรื่องสั้นสั้น

Read More

สอนอย่างไร ให้เกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ 2 ชาตรี สำราญ

วันที่: 21 Aug 2012 ผู้เขียน: suppakrit หมวดหมู่: ...


จะเห็นได้ว่าเด็กพยายามบอกความรู้สึกนึกคิดของเขาให้เราได้ร่วมรับรู้ในข้อเขียนผมเก็บงานเด็กๆ  ทุกชิ้นไว้ในกระเป๋าถือภายหลังจากอ่านงานของเขาแล้ว  ผมถือว่างานเขียนของเด็ก  คือ  ครูของผม
            งานเขียนของเด็กๆ คือ  ตำราวิชาการที่ยิ่งใหญ่  สำหรับผม  ผมจะใช้เวลาว่างอ่านงานของเด็กๆ  ทบทวนบ่อยครั้ง  หาจุดบกพร่องทางภาษา 

Tagged: การเรียนรู้, ชาตรี-สำราญ

Read More

บทอาขยาน สู่การเรียนรู้

วันที่: 09 Jul 2012 ผู้เขียน: suppakrit หมวดหมู่: ...

 เป็นตัวอย่างของการนำ บทอาขยาน ที่ เราเคยคิดว่าไม่น่าอ่าน ไม่น่าสนใจ มาขยาย เพื่อ ให้สามารถ นำมาเป้นสื่อ เครื่องมือ ในการเรียนรู้ได้  โดยสามารถ บูรณาการได้  ในมิติและระดับ ต่างๆ  ตามแต่ความพร้อมของ พ่อแม่ และ ลูกครับ

ศุภกฤต 


บทอาขยาน
สู่การเรียนรู้
  
โดย
ชาตรี   สำราญ   

Tagged: ชาตรี-สำราญ

Read More

ภาษาของหนู 1

วันที่: 09 Jul 2012 ผู้เขียน: suppakrit หมวดหมู่: ...

 เป็นตัวอย่างสำหรับ การที่ พ่อ แม่  จะนำอ่าน  ฝึกเขียน   อ่านเพื่อสร้าง จินตนาการ  วาดรูปประกอบ หรืออื่น ๆ ได้ มากมาย
ทำเป็นเล่ม เป็นหนังสือเล่มเล็ก ที่มีเพียงเล่มเดียวในโลก  เก็บสะสม ไว้ดูตอนโต ก็ได้ครับ

ศุภกฤต
 
ภาษาคุณหนู
 
ชาตรี   สำราญ
 
 
หนังสืออ่านเพิ่มเติม  วิชาภาษาไทย
เรื่องคำคล้องจอง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4

Tagged: ชาตรี-สำราญ

Read More