•  
    • HomeschoolNetwork.Org's Social

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ (พหุปัญญา) พร้อมเครื่องมือวัดประเมินผล

วันที่: 15 Oct 2012 ผู้เขียน: panpan หมวดหมู่: ...

สวัสดีค่ะ

วันนี้ลองทำแผนการจัดการเรียนรู้ตัวอย่างมาให้ดูนะคะ ว่าเราจัดการเรียนการสอนลูกอย่างไร และวัดประเมินผลยังไง พร้อมเครื่องมือวัดผล และเกณฑ์การให้คะแนน ถ้าทำชัดเจน และมีหลักฐาน เวลาเขตพื้นที่เค้าตรวจ หรือมีการประเมินการดำเนินการ home school ของเรา เค้าก็จะเข้าใจ และจะหมดปัญหาเรื่องความไม่เข้าใจระหว่างพ่อแม่ กับเจ้าหน้าที่ฯ ในเรื่องมาตรฐาน ว่าเราวัดประเมินผลลูกยังไง (ควรระบุตัวชี้วัด จากหลักสูตรแกนกลางด้วยนะคะ ดูว่ามันตรงกับวิชา และกำหนดมาตรฐาน+ตัวชี้วัดอะไรไว้บ้าง ก็เขียนไปในแผนการสอนของเราด้วย

Tagged: ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้พหุปัญญา, ตัวอย่างแผนการสอน, แผนการสอนบูรณาการ

Read More