•  
    • HomeschoolNetwork.Org's Social

เหตุเกิดที่นวลวรรณศึกษา 2 โดย ชาตรี สำราญ

วันที่: 19 Nov 2012 ผู้เขียน: suppakrit หมวดหมู่: ...

ตอนที่ 2
ดูให้เห็น
               
    เมื่อเขียนตอนที่ 1 จบลงไป  และมอบให้เพื่อนครูบางท่านอ่าน  ก็มีเสียงถามว่า  “ทำไมวิเคราะห์เจาะลึกอย่างนั้น  แล้วจะใช้เวลาไหนอ่านวิเคราะห์ได้”
   ผมฟังคำถามแล้วรู้สึกเฉยๆ  เพราะคำตอบที่เขาต้องการคือ  “จะใช้เวลาไหนอ่านวิเคราะห์”  มากกว่าวิธีการวิเคราะห์เจาะลึก
ผมเชื่อว่า  การเป็นครูมืออาชีพนั้นอยู่ตรงที่  รู้จักเด็กอย่างลึกซึ้ง  พฤติกรรมของผู้เรียนที่ครูคอยสังเกตอย่างต่อเนื่องกับผลงานของผู้เรียนที่นำเสนอ  เป็นข้อมูลที่ดีสำหรับครูนำสู่การรู้จักผู้เรียน  ครูยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 นี้  จะต้องพัฒนาตนเองจากผู้สอนแบบบอกความรู้มาเป็น  “ครูฝึก”  (Coach)  การที่จะฝึกผู้อื่นได้   ผู้ฝึกจำเป็นที่จะต้องรู้ทางของผู้ที่เราจะช่วยฝึกให้นั้น  หมายถึงว่า  ครูจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้แนวทางการเขียนหรือลีลาการเขียนของผู้เรียนเป็นรายบุคคล  เพื่อที่จะช่วยต่อยอดให้กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพนี่คือหน้าที่ของคนเป็นครู  เพราะฉะนั้นเวลาที่ครูวิเคราะห์ผลงานผู้เรียนเวลาใด  ตรงไหน  ตรงนั้น  เวลานั้นครูก็ทำหน้าที่  ครูทำหน้าที่ครูได้ทุกเวลา  ลองสังเกตดูเวลานั่งกินข้าว  เราไม่ได้กินข้าวแต่เรานั่งนึกเรื่องอะไรไม่รู้เรื่อยเปื่อยไป  ถ้าเวลานั้นเรามานั่งนึกวิเคราะห์งานของผู้เรียน  เวลากินข้าวตอนนั้นครูก็ทำหน้าที่

Tagged: การบันทึก, ชาตรีสำราญ, นวลวรรณศึกษา, เรื่องสั้นสั้น

Read More

เหตุเกิดที่นวลวรรณศึกษา 1 โดย ชาตรี สำราญ

วันที่: 16 Nov 2012 ผู้เขียน: suppakrit หมวดหมู่: ...

เป็นงานเขียนที่ ต่อยอดมาจาก การสอนเขียน กวี 3 บรรทัด เรื่องสั้นสั้น ใน เด็กคนนั้น และ ดำเด็กข้างบ้านครับ

คำนำ
                “เหตุเกิดที่นวลวรรณศึกษา”   เป็นเรื่องราวของการมองงานเขียนของเด็กๆ โรงเรียนนวลวรรณศึกษา  โดยมองแบบต่อยอดงานของเด็กมากกว่าอ่านเรียงความแล้วค้นหาคำผิด  ผมคัดเลือกผลงานของเด็กๆ  เพียงไม่กี่เรื่องจากงานทั้งหมด 60 เรื่อง  มานำเสนอในครั้งนี้  เพื่อเสนอมุมมองอีกมุมหนึ่งของคุณครูและผู้ปกครองที่สนใจจะพัฒนาลูกศิษย์หรือบุตรหลานของท่าน
                ทักษะการอ่านเป็นเรื่องที่สร้างความยุ่งยากใจให้แก่รัฐมานานแสนนาน  โครงการรณรงค์ให้คนไทยมีนิสัยรักการอ่านเกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่า  จนสถิติการอ่านเพิ่มขึ้นบ้างเล็กน้อย  แต่ทักษะการเขียนนั้นยังไม่มีการชักชวนให้คนไทยรักการเขียน  ผมเห็นว่า  การอ่านกับการเขียนเป็นสิ่งคู่กัน  ถ้าจะให้เด็กอ่านต้องให้เขาเขียน  ถ้าจะให้เขาเขียนต้องให้เขาอ่าน  ดังนั้นเมื่อผมไปที่โรงเรียนนวลวรรณศึกษา  ผมเข้าไปเยี่ยมเด็กๆ  ผมก็ได้อ่านงานเขียนของพวกเขา  ผมชอบจึงนำมาเล่าสู่กันฟัง

Tagged: ชาตรี-สำราญ, นวลวรรณศึกษา, เรื่องสั้นสั้น

Read More