•  
    • HomeschoolNetwork.Org's Social

สถานการณ์ปัญาหาการจัดการศึกษาโดยครอบครัวและศูนย์การเรียนและข้อเสนอแนะ

วันที่: 27 Dec 2017 ผู้เขียน: foon หมวดหมู่: Knowledge Base ...

สภาพปัญหา ทางออกและข้อเสนอแนะนี้ ผมเขียนขึ้นเพื่อนำเสนอ เผยแพร่ให้แก่คณะต่าง ๆ ที่มาศึกษาดูงานการจัดการศึกษาโดยครอบครัว และโดยศูนย์การเรียนที่จังหวัดเชียงใหม่ เช่น คณะของปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ในปี 2017 ซึ่งผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่จดทะเบียนกับเขต เผื่อจะได้เทียบเคียงกันว่าพบเจอปัญหาใกล้เคียงกันไหม ที่รวบรวมมาครอบคลุมหรือยัง รวมถึงท่านอาจจะมีข้อเสนอแนะอะไรเพิ่มเติมสามารถเสนอแนะกันใน comment ได้ครับ 
 

Tagged: การจดทะเบียนบ้านเรียน, ข้อเสนอแนะ, ข้อเสนอแนะต่อรัฐ, ปัญหาการจดทะเบียนบ้านเรียน, สถานการณ์การการจัดการศึกษาโดยครอบครัว

Read More

เรื่องเล่าการยื่นขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวนำทาง

วันที่: 19 Jun 2012 ผู้เขียน: toon หมวดหมู่: ...

เริ่มเรื่องการดำเนินการยื่นขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (ระดับก่อนประถม) ของบ้านนำทาง เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2555 เข้าไปที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ (จากนี้ไปจะเรียกว่า สพป.กระบี่) เพื่อคุยเรื่องจดทะเบียนโฮมสคูลมา เจอจนท.คนแรก(ที่ไม่เกี่ยวข้องหรอก)บอกว่า "ต้องพวกเด็กพิเศษ เด็กมีปัญหา ออทิสติก บลาๆๆ ไรงี้ไม่ใช่หรอถึงจะจด" แกพูดวนกลับมาอีกรอบแต่มีเพิ่มเติมว่า "หรือเด็กเก่งมากเป็นพิเศษ .. มีปัญหาอะไรล่ะ" ตอบไปว่า "ปกติค่ะ อ้อ .. อาจจะเก่งมากไปค่ะ" ตอบไปเผื่อเค้าอยากท้าพิสูจน์ แล้วจะได้รีบจดให้ :P

Tagged: การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว, การทำโฮมสคูล, การเขียนแผนปฐมวัย, คลังแผนการศึกษาบ้านเรียน, จดทะเบียน, ตัวอย่างการเขียนแผนฯ, บ้านเรียน, ปัญหาการจดทะเบียนบ้านเรียน, เขตการศึกษา, แผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว, โฮมสคูล

Read More