•  
    • HomeschoolNetwork.Org's Social

เอกสารประกอบการทำความเข้าใจในการเขียนแผนการศึกษา

วันที่: 22 Dec 2012 ผู้เขียน: tee หมวดหมู่: Knowledge Base ...

๑. แผนภาพการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามแนวทางการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ... โดย กนกพร สบายใจ

๒. Donwload งานวิจัยหัวข้อ "มาตราที่เกี่ยวข้อง" กับการศึกษาทางเลือกในพรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒   ... โดย อจ.ศีลวัต ศุศีลวรณ์ ฝ่ายวิชาการ สภาการศึกษาทางเลือก

Tagged: งานวิจัย, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ, แนวทางปฏิบัติในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว

Read More

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

วันที่: 08 Jun 2012 ผู้เขียน: toon หมวดหมู่: Knowledge Base ...

รวมพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 3 ฉบับ พ.ศ. 2542, พ.ศ. 2545 และ พ.ศ. 2553

Tagged: พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ, เอกสาร

Read More