•  
    • HomeschoolNetwork.Org's Social

บันทึกการเรียนรายงานบ้านเรียนเปื้อนฝุ่นปี 2

วันที่: 17 Mar 2017 ผู้เขียน: foon หมวดหมู่: ...

การเขียนรายงานปีที่ 2 นี้มีเรื่องตื่นเต้นเล็กน้อย คือ ด้วยความภูมิใจ ในที่สุดผมก็สามารถหาวิธี กรอกความเป็นจริงลงบนแบบฟอร์มที่ชักชวนให้เราโกหกได้ บางทีเรื่องง่าย ๆ ก็ใช้เวลาถึง 2 ปีเชียว


ที่มา http://1.bp.blogspot.com/-TkaDbm2JApk/Tjifggo43mI/AAAAAAAACdk/Zjnrmbuz_M8/s1600/image009.jpg


Tagged: การทำรายงาน, การเขียนรายงานการเรียนรู้, บันทึกร่องรอยการเรียนรู้, ร่องรอยการเรียนรู้, รายงานประจำปี, รายงานผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว

Read More

การเก็บความประทับใจพัฒนาการของลูกด้วยรายงานประจำปี : คำแนะนำสำหรับการเขียนรายงานผลการเรียนรู้ประจำปี

วันที่: 19 Mar 2016 ผู้เขียน: foon หมวดหมู่: ...

สำหรับบ้านเรียนที่จดทะเบียนกับเขตหรือโรงเรียนรุ่งอรุ่ณสิ่งหนึ่งที่ต้องทำประจำปี คือการเขียนรายงานการจัดการเรียนรู้ประจำปี

 
ผมไม่แน่ใจว่าเป็นยาขมสำหรับหลาย ๆ คนหรือเปล่า แต่ที่แน่ ๆ ถ้ามีเวลาเพียงพอ ผมพบกับตนเองและเพื่อนบ้านเรียนอื่นเสมอว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความทรงจำช่วงหนึ่งที่เราได้ย้อนกลับไปทบทวนความทรงจำ เรื่องดี ๆ ที่เห็นลูกเติบโต รูปความประทับใจต่าง ๆ ผมคิดว่าถ้าเราเริ่มจากตรงนั้น รายงานประจำปีก็ไม่ได้น่าเบื่อหรือเป็นยาขมเท่าไหร่


Tagged: การทำรายงาน, การเขียนรายงานการเรียนรู้, รายงานประจำปี, รายงานผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว

Read More