•  
    • HomeschoolNetwork.Org's Social

อยากให้ลูกเขียนหนังสือได้เร็วต้องให้ปีนป่ายมาก ๆ

วันที่: 04 Jan 2013 ผู้เขียน: foon หมวดหมู่: ...

ตอนเริ่มเขียนบทความก็นึกถึงแต่เรื่องการปีนป่ายกับการเขียนหนังสือ แต่พอเขียนเสร็จกลับได้อีกประเด็น คือเวลาเพียงเล็กน้อยในแต่ละวันที่่ใช้กับเด็กหรือที่เด็กใช้ทำกิจกรรมต่าง ๆ จะำกำหนดพัฒนาการความสามารถของเด็กแต่ละคนให้แตกต่างกันไปอย่างมากมาย เลยอยากชวนให้ทบทวนเวลาที่อาจดูเล็กน้อยในกิจวัตรประจำวันของเด็ก ๆ ด้วยครับ

Tagged: กิจกรรมเด็ก, พัฒนาการเด็ก, ลูกยังเขียนหนังสือไม่ได้, ลูกเีขียนหนังสือช้า, สอนลูกหัดเขียน, สอนเด็กเขียนหนังสือ, เมื่อไหร่สอนเขียน, เล่นปีนป่าย

Read More