•  
    • HomeschoolNetwork.Org's Social

สรุปงานถอดบทเรียนบ้านเรียนภูเก็ตเมื่อ 4-5 สิงหาคม 2555

วันที่: 14 Aug 2012 ผู้เขียน: tee หมวดหมู่: News ...

เอกสารที่ถอดจาก โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว วันที่ ๔-๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ.ห้องประชุม ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

ถอดบทเรียนบ้านเรียนภูเก็ต, เด็กบ้านเรียนเล่นแป้งโดว์ สพฐ. ภูเก็ต

บ้านเรียนที่ภูเก็ตเริ่มต้นเมื่อ 10 กว่าปีก่อน เริ่มต้นจาก 1 ครอบครัว จนกระทั่งปัจจุบันเกือบ 10 ครอบครัว เราจึงจัดงานถอดบทเรียนบ้านเรียนภูเก็ตขึ้น โดยหวังว่า จะได้ สิ่งที่ซ่อนอยู่ในแต่ละครอบครัว ที่เป็นสิ่งที่ทำให้เชื่อมั่น ในการทำบ้านเรียน และ หากเป็นไปได้ ก็อยากจะได้ เหตุผล ว่า ทำไมต้องบ้านเรียน บ้านเรียนเพื่ออะไร บ้านเรียนคืออะไร

Tagged: ถอดบทเรียน, บ้านเรียนภูเก็ต, สภท.-ภูเก็ต

Read More