•  
    • HomeschoolNetwork.Org's Social

ข้อแตกต่างระหว่างการจดทะเบียนโฮมสคูลกับเขตการศึกษาและสมาคมบ้านเรียนไทยร่วมกับรุ่งอรุณ

วันที่: 21 Mar 2014 ผู้เขียน: tee หมวดหมู่: Knowledge Base ...

จากที่เคยมีเปิดโครงการ โครงการเปิดรับนักเรียนของกลุ่มบ้านเรียน ในโรงเรียนรุ่งอรุณ มีหลายคนถามเข้าไปยังสมาคมบ้านเรียนไทยว่า จดกับเขตกับสมาคมฯแตกต่างกันอย่างไร ทางสมาคมได้ชี้แจงไว้อย่างเข้าใจง่ายๆ ดังนี้

Tagged: จดทะเบียนบ้านเรียน, สมาคมบ้านเรียนไทย, โรงเรียนรุ่งอรุณ

Read More

ขอเชิญร่วมประกวดบทความเพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ สมศ.

วันที่: 20 Aug 2012 ผู้เขียน: toon หมวดหมู่: News ...

สมศ. ขอเชิญชวนครอบครัวบ้านเรียนและเครือข่ายการศึกษาร่วมส่งบทความพร้อมภาพประกอบเพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ สมศ. บทความใดที่ได้รับคัดเลือกลงเผยแพร่ในจุลสารและสื่อประชาสัมพันธ์อื่นของ สมศ. จะได้รับค่าตอบแทนบทความละ 1,500.- บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาท)

Tagged: สมศ., สมาคมบ้านเรียนไทย, สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, เครือข่ายบ้านเรียน

Read More

โครงการเปิดรับนักเรียนของกลุ่มบ้านเรียน ในโรงเรียนรุ่งอรุณ

วันที่: 23 Jul 2012 ผู้เขียน: toon หมวดหมู่: Knowledge Base ...

ขณะนี้ทางโรงเรียนรุ่งอรุณร่วมกับสมาคมบ้านเรียนไทย กำลังเตรียมการเปิดรับการจดทะเบียนจัดการศึกษาบ้านเรียนกับโรงเรียนรุ่งอรุณ ... ผู้สนใจ ติดต่อ สมาคมบ้านเรียนไทย 083-3052726 คุณอ็อด 08 6610 6030 คุณเกด 08 1007 1554 ค่ะ

Tagged: จดทะเบียน, สมาคมบ้านเรียนไทย, โรงเรียนรุ่งอรุณ

Read More

VTR บ้านเรียนไทย Thai Homeshool kids

วันที่: 26 May 2012 ผู้เขียน: tee หมวดหมู่: News ...

เนื่องในงานสมัชชาการศึกษาโดยครอบครัว ครั้งที่ ๑ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2555 ในหัวข้อ "สิทธิบ้านเรียนไทย...เสรีภาพใหม่ของการศึกษาทางเลือก" คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีการจัดทำ VTR เพื่อใช้ฉายในงาน โดยรวบรวมจากสื่อหลายๆ ที่จาก Facebook และจากผู้ที่สนใจส่งรูปกันเข้ามา

Tagged: VTR, สมัชชาบ้านเรียนไทย, สมาคมบ้านเรียนไทย

Read More