•  
    • HomeschoolNetwork.Org's Social

(คลิบเสียง) : เด็กบ้านเรียน ติวตัวเองเข้าโรงเรียนสาธิต : My way

วันที่: 06 Apr 2015 ผู้เขียน: foon หมวดหมู่: ...

เรื่องราวของน้ำอุ่นทำให้นึกถึงหนังสือประเภท ติวลูกเข้าสาธิตเพื่ออนาคตของลูก ฯลฯ เรื่องราวของน้ำอุ่นทำให้ย้อนคิดว่า การตั้งโจทย์ต่าง นำพาชีวิตไปคนละทาง การเลี้ยงให้ลูกคิดเป็น มีเป้าหมายในชีวิตแล้วหาทางเดินไปเอง กับเลี้ยงลูกให้เ้ข้าโรงเรียนดี ๆ เข้าได้แล้วจะยังไงต่อ วางแผนมหาวิทยาลัย วางแผนอาชีพด้วยไหม แล้วเสียงของลูกความต้องการของลูกอยู่ตรงไหน

Tagged: my-way, myway, การเรียนรู้ของเด็ก, ติวลูกเข้าสาธิต, ติวเข้าสาธิต, วิธีติวลูกเข้าสาธิต, สอบเข้าสาธิต, เด็กเรียนรู้ได้เอง

Read More