•  
    • HomeschoolNetwork.Org's Social

เขียนแผนส่งเขตง่ายนิดเดียว : การเขียนแผนระดับประถม บ้านเรียนเปื้อนฝุ่น

วันที่: 24 Sep 2015 ผู้เขียน: foon หมวดหมู่: ...

บทนี้จะเป็นคำแนะนำในภาคปฎิบัติ ผมพยายามทำให้ง่ายที่สุด ส่วนคำอธิบายเชิงหลักการ เหตุผลต่าง ๆ คิดว่าจะไว้เขียนเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ที่คิดไว้ก็ประมาณ "ปฎิรูปการศึกษาด้วยหลักสูตรสถานศึกษา" 

Tagged: การจดทะเบียนบ้านเรียน, การจัดทำแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว, การเขียนแผน, การเขียนแผนประถม, ตัวอย่างการเขียนแผนฯ, หลักสูตรการจัดการศึกษาโดยครอบครัว, หลักสูตรบ้านเรียน

Read More