•  
    • HomeschoolNetwork.Org's Social

การประเมินพัฒนาการผู้เรียนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวระดับปฐมวัย

วันที่: 20 Mar 2014 ผู้เขียน: toon หมวดหมู่: ...

และแล้วก็ถึงพิธีจบการศึกษาของนำทางด้วยการได้รับจดหมายแจ้งการประเมินพัฒนาการผู้เรียน (การจัดการศึกษาโดยครอบครัว) ปีการศึกษา 2556 ... จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยแล้วค่ะ (พร้อมโน้ตแจ้งให้ยื่นแผนการศึกษาระดับประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 1 ... ต้องปั่นละ)

การประเมิรพัฒนาการผู้เรียน, การจัดการศึกษาโดยครอบครัว, ระดับปฐมวัย, โฮมสคูล, บ้านเรียน, การประเมินผล, บ้านเรียนนำทาง

Tagged: การจดทะเบียนบ้านเรียนระดับอนุบาล, การจดทะเบียนระดับปฐมวัย, การจัดการศึกษาโดยครอบครัว, การประเมินผล, การประเมินพัฒนาการผู้เรียน, บ้านเรียน, บ้านเรียนนำทาง, ระดับปฐมวัย, เขตการศึกษา, โฮมสคูล

Read More

เรื่องเล่าการยื่นขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวนำทาง

วันที่: 19 Jun 2012 ผู้เขียน: toon หมวดหมู่: ...

เริ่มเรื่องการดำเนินการยื่นขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (ระดับก่อนประถม) ของบ้านนำทาง เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2555 เข้าไปที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ (จากนี้ไปจะเรียกว่า สพป.กระบี่) เพื่อคุยเรื่องจดทะเบียนโฮมสคูลมา เจอจนท.คนแรก(ที่ไม่เกี่ยวข้องหรอก)บอกว่า "ต้องพวกเด็กพิเศษ เด็กมีปัญหา ออทิสติก บลาๆๆ ไรงี้ไม่ใช่หรอถึงจะจด" แกพูดวนกลับมาอีกรอบแต่มีเพิ่มเติมว่า "หรือเด็กเก่งมากเป็นพิเศษ .. มีปัญหาอะไรล่ะ" ตอบไปว่า "ปกติค่ะ อ้อ .. อาจจะเก่งมากไปค่ะ" ตอบไปเผื่อเค้าอยากท้าพิสูจน์ แล้วจะได้รีบจดให้ :P

Tagged: การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว, การทำโฮมสคูล, การเขียนแผนปฐมวัย, คลังแผนการศึกษาบ้านเรียน, จดทะเบียน, ตัวอย่างการเขียนแผนฯ, บ้านเรียน, ปัญหาการจดทะเบียนบ้านเรียน, เขตการศึกษา, แผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว, โฮมสคูล

Read More