•  
    • HomeschoolNetwork.Org's Social

รวมเอกสารที่เผยแพร่และข่าวเกีี่ยวกับงาน My Way

วันที่: 31 Aug 2015 ผู้เขียน: foon หมวดหมู่: ...

blog นี้เป็นการรวมรวมเอกสารที่เผยแพร่ในงาน My Way

ครั้งที่ 3: “เส้นทางของหนูสู่การเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด" วันที่ 8 - 9 เมษายน 2559 ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม ม.ช. ถ.นิมมานเหมินทร์ จ. เชียงใหม่
ครั้งที่ 2: การศึกษาเลือกได้ ที่จัดขึ้นในวันที่ 4 กันยายน 2558 ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม ม.ช. ถ.นิมมานเหมินทร์ จ. เชียงใหม่
ครั้งที่ 1: My Way : วิถีของฉัน วันที่ 7 มีนาคม 2558 ที่ห้องสมุดฟื้นบ้านย่านเวียงเชียงใหม่ 

Tagged: homeschool-ทำอย่างไร, my-way, myway, เชียงใหม่, เริ่มต้นกับโฮมสคูล, เอกสาร

Read More

เชียงใหม่จัดการตนเองกับทิศทางใหม่ด้านการศึกษา

วันที่: 01 Jul 2012 ผู้เขียน: foon หมวดหมู่: News ...

ภาคประชาสังคมในจังหวัดเชียงใหม่ รณรงค์ให้เชียงใหม่เป็นมหานคร เพื่อการกระจายอำนายและจัดการตนเองของท้องถิ่น โดยได้เผยแพร่ทิศทางด้านใหม่ด้านการศึกษา 1 ใน 4 หัวข้อระบุชัด หนุนโฮมสคูล

*********************************

Tagged: กระจายอำนาจ, ประชาสังคม, เชียงใหม่

Read More