•  
    • HomeschoolNetwork.Org's Social

แนวทางการเทียบโอนผลการเรียน : หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

วันที่: 12 Oct 2012 ผู้เขียน: panpan หมวดหมู่: ...

เอกสารนี้เอามาลงไว้ให้เพื่อครอบครัวที่อาจจะไม่ได้ทำ home school แบบจดทะเบียนกับเขตพื้นที่เท่านั้น หรือทำคู่กับ ระบบโรงเรียนนานาชาตินะคะ ;-)แม่แนบไฟล์ฉบับเต็มให้คลิกดาวน์โหลดด้านล่างค่ะ

จะเห็นได้ว่าเราสามารถจัดการศึกษาให้ลูกมีวุฒิการศึกษาได้มากกว่า 1 หลักสูตร (ในเวลาเดียวกัน ทำคู่ขนานกันไปได้เลยค่ะ)

สำหรับเมืองไทยตอนนี้เท่าที่ทราบระดับอุดมศึกษาก็คือ สอบ A-level 5 วิชา หากเทียบก็คือ หลักสูตรต่างชาติ ม.4 ก็สามารถขอเทียบได้วุฒิ ม.6 ของไทย (ถ้าลูกเราสอบผ่าน^^)

และเท่าที่มีข้อมูล ณ ขณะนี้ เราสามารถส่งลูกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยของรัฐฯ ภาคอินเตอร์ โดยไม่ต้องสอบเอนทรานซ์ (อันนี้ต้องตรวจสอบไปที่แต่ละมหาวิทยาลัยดูนะคะ)

สำหรับวุฒิการศึกษาสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระบบ (การศึกษาขั้นพื้นฐาน) ทำได้หลายวิธี เช่น 

1. ขึ้นทะเบียนกับเขตพื้นที่การศึกษาที่มีชื่อในทะเบียนบ้าน ว่าจัดการศึกษาโดยครอบครัว home school ทางเขตจะจัดเจ้าหน้าที่เพื่อมาติดตามวัดผล ประเมินผลตามระดับการศึกษา ป.1-3 , ป.4-6 , ม.1-3 , ม.4-6 *ซึ่งผู้ปกครองจะต้องจัดทำแผนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเกณฑ์ประเมินผลของเจ้าหน้าที่ 

2. นำชื่อไปฝากไว้กับ โรงเรียนโดยทำข้อตกลง เช่น แจ้งว่าลูกเราจะไม่มาเรียน แต่จะมาร่วมสอบหรือวัดผลรายปีเพื่อเลื่อนระดับชั้น อาจจะต้องเสียค่าเทอมหรือค่ากิจกรรมเหมือนเด็กคนอื่นใน รร นั้น ๆ 

3. สอบเทียบหรือวัดผลกับข้อสอบวัดผล ต่างประเทศ เช่น อเมริกา แล้วนำผลสอบ กลับมาเทียบโอนในไทย อันนี้มีสอบออนไลน์ด้วย 

  • ข้อดี – สะดวก รวดเร็ว 
  • ข้อเสีย – ผู้สอบต้องใช้ภาษาอังกฤษในระดับอ่านออกเขียนได้ ตามระดับการศึกษาที่ไปสอบ ตั้งแต่เกรด 1 – 12 หรือ ป.1- ม.6 นั่นเอง และมีค่าใช้จ่ายในการเข้าสอบแพง 

4. รอสอบเทียบกับ กศน เพื่อเอาวุฒิ ป.6 , ม.3 , ม.6 เมื่ออายุครบตามเกณฑ์ที่ให้สอบได้ (16 ปี) 

การเทียบวุฒิและการศึกษาต่อ (มหาวิทยาลัย)

ขอบคุณข้อมูลจาก  http://www.newcambridge.com/

นักเรียนที่สอบ IGCSE ผ่าน 5 วิชา (A*-C) สามารถนำผลสอบไปยื่นขอเทียบวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสามารถนำใบเทียบวุฒิการศึกษาดังกล่าวไปใช้ในการสมัครเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศไทยเช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลับอัสสัมชัญ เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม หากนักเรียนต้องการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษหรือต่างประเทศ นักเรียนจะต้องผ่านการสอบ A-Level ก่อนที่จะเข้าศึกษาต่อในประเทศอังกฤษ หรือ เรียนหลักสูตรปรับพื้นฐานก่อนเป็นเวลา 1 ปี

Tagged: แนวทางการเทียบโอนผลการเรียน

Read More