•  
    • HomeschoolNetwork.Org's Social

รูปแบบการทำโฮมสคูล

วันที่: 23 Jul 2012 ผู้เขียน: toon หมวดหมู่: Knowledge Base ...

การจัดการศึกษาโดยครอบครัวหรือการทำโฮมสคูลสามารถทำได้หลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับความต้องการ วิถีชีวิต แนวคิด และสถานภาพของแต่ละครอบครัว ขอรวบรวมเท่าที่ทราบและนึกออกมาเล่าไว้ (เฉพาะระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ ถึงมัธยมปลาย) เพราะข้อนี้ถือเป็นคำถามยอดฮิตที่คนทำโฮมสคูลหรือคิดจะทำโฮมสคูลต้องการทราบเป็นอันดับต้นๆ ทีเดียว

Tagged: Distance-Learning, FAQ, GED, IGCSE, กศน., การจัดการศึกษาโดยครอบครัว, การศึกษาทางไกล, จดทะเบียน, บ้านเรียน, มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม, รูปแบบโฮมสคูล, สถาบันการศึกษาทางไกล, อยากทำโฮมสคูล, เริ่มต้นกับโฮมสคูล, โรงเรียนรุ่งอรุณ, โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก

Read More