•  
    • HomeschoolNetwork.Org's Social

ประกาศ BUG Fixed และ Upgrade revision 529

วันที่: 20 Dec 2012 ผู้เขียน: tee หมวดหมู่: News ...

1. เลือกดูเนื้อหาเก่าๆ ได้จากหน้าแรกแล้ว โดยมี page bar อยู่ด้านล่าง (จริงๆ มันควรจะมีแต่แรกแล้วลืมทำ เพิ่งว่างทำ)

2. ระบบจัดการหมวดเปลี่ยนใหม่ โดยมีหมวดให้เลือกเป็น checkbox ทางด้านขวามือด้านล่าง หรือจะไม่เลือกหมวดใดๆ เลยก็ได้

3. ตัด Forum ทิ้ง เอาคำถามที่พบบ่อยขึ้นแทน http://www.homeschoolnetwork.org/content/tag/FAQ/1/

4. ใส่ default ย่อหน้าไว้ให้แล้ว และใช้ตัวคั่นเป็น - icon อยู่ข้าง smile icon ไม่ต้องพิมพ์ break ให้งงอีกต่อไป

5. เพิ่ม "การค้นหาครอบครัวโฮมสคูลในกลุ่มเมฆ" ทางเข้าอยู่หน้าแรกใต้ Google Search ใช้สำหรับค้นหาสมาชิกโฮมสคูลว่าอยู่ในจังหวัดใด กี่คน ใครบ้าง สำหรับส่วนนี้สมาชิกต้องเข้าไปแก้ไขข้อมูลส่วนตัวแล้วใส่จังหวัดให้ถูกต้อง จึงจะใช้การได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยหลังจาก login แล้วให้ไปที่ยูสเซอร์เมนูเลือก "แก้ไขข้อมูล" แก้ไขในส่วนของจังหวัดที่สมาชิกอยู่อาศัยให้ถูกต้องนะครับ จังหวัดไหนมีสมาชิกเยอะ เมฆจะก้อนใหญ่ตามนะครับ

6. เปลี่ยน Logo ใส่ชื่อภาษาไทยลงไปด้วย

Tagged: Bug-Fixed, Upgrade

Read More