•  
  • HomeschoolNetwork.Org's Social

ทำไมคุณจึงไม่ควรรู้ว่า home school ทำอย่างไรตั้งแต่แรก

วันที่: 19 Jan 2018 ผู้เขียน: foon หมวดหมู่: ...

ตัวผมอยากทำบ้านเรียนตั้งแต่ลูกคนแรกแต่ไม่ได้ทำด้วยตอนนั้นยังทำงานประจำและเทคโนโลยียังไม่เอื้อเหมือนเช่นทุกวันนี้ มาได้ทำตอนลูกคนที่ 2 แม้ว่าจะอ่านหนังสือเกี่ยวกับปรัชญาการศึกษามาเรื่อย ๆ  แต่พอถึงเวลาจริง ๆ ในภาคปฎิบัติผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำยังไง เวลาตั้งเยอะ จะทำอะไรกับลูกบ้าง จะนั่งดูลูกไปทั้งวันก็ไม่ใช่ จะตั้งเวลาเรียกลูกมาเข้าแถวหน้าบ้านก็ไม่ดี แล้วพ่อแม่อย่างเราต้องทำอะไรบ้างละ

Tagged: homeschool-ทำอย่างไร, บ้านเรียน-ทำอย่างไร

Read More

รวมเอกสารที่เผยแพร่และข่าวเกีี่ยวกับงาน My Way

วันที่: 31 Aug 2015 ผู้เขียน: foon หมวดหมู่: ...

blog นี้เป็นการรวมรวมเอกสารที่เผยแพร่ในงาน My Way

ครั้งที่ 3: “เส้นทางของหนูสู่การเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด" วันที่ 8 - 9 เมษายน 2559 ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม ม.ช. ถ.นิมมานเหมินทร์ จ. เชียงใหม่
ครั้งที่ 2: การศึกษาเลือกได้ ที่จัดขึ้นในวันที่ 4 กันยายน 2558 ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม ม.ช. ถ.นิมมานเหมินทร์ จ. เชียงใหม่
ครั้งที่ 1: My Way : วิถีของฉัน วันที่ 7 มีนาคม 2558 ที่ห้องสมุดฟื้นบ้านย่านเวียงเชียงใหม่ 

Tagged: homeschool-ทำอย่างไร, my-way, myway, เชียงใหม่, เริ่มต้นกับโฮมสคูล, เอกสาร

Read More

ขั้นตอนการทำ Homeschool : การขอจดทะเบียนบ้านเรียน (การจัดการศึกษาโดยครอบครัว) Home School ในประเทศไทย

วันที่: 19 Oct 2012 ผู้เขียน: panpan หมวดหมู่: ...

การขอจดทะเบียนจัดบ้านเรียน
การที่ครอบครัวตัดสินใจจัดการศึกษาให้ลูก จะต้องดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนเพื่อจัดการศึกษาโดยครอบครัว โดยจดทะเบียนกับเขตพื้นที่การศึกษา หรือจดทะเบียนกับโรงเรียนที่ร่วมโครงการ home school ในประเทศไทย (กรณีครอบครัวที่ใช้หลักสูตรสำเร็จรูปจากต่างประเทศ อาจไม่ต้องยื่นขออนุญาต ซึ่งอาจโดนเรียกไปจ่ายค่าปรับในกรณีที่ลูกอายุถึงเกณฑ์ แล้วไม่มีชื่ออยู่ในระบบการศึกษาไทย หรือหากต้องการวุฒิการศึกษาไทย/ใบรับรองฯ สามารถยื่นขอเทียบวุฒิได้ หรืออาจยื่นขอจดทะเบียนจัดหลักสูตรไทยควบคู่ไปด้วยได้ค่ะ)

รายละเอียด และดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี่นะคะ>>

ขั้นตอนการทำ home school ในประเทศไทย 

ครอบครัวมีสิทธิตามรัฐธรรมนูญ พรบ.การศึกษา และกฎกระทรวงฯ ให้สามารถจัดการศึกษาได้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ อนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 เท่านั้น! (*ระดับอุดมศึกษา/มหาวิทยาลัย ไม่อนุญาตินะคะ)

รายละเอียด มีดังนี้

 • ระดับปฐมวัย (อนุบาล) ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเขตพื้นที่การศึกษาว่าจะอนุญาตให้ครอบครัวจดทะเบียนเพื่อจัดการศึกษาบ้านเรียนหรือไม่ (ข้อมูล ณ ขณะนี้ 20 ต.ค. 55 บางเขตพื้นที่การศึกษาก็ไม่อนุญาตโดยอ้างว่าไม่จำเป็นต้องจด ให้พ่อแม่สอนลูกไปเองก่อน ค่อยมายื่นขอจดทะเบียนตอนระดับประถมศึกษา)
 • ระดับประถมศึกษา ครอบครัวสามารถยื่นขออนุญาตจดทะเบียน และจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาตามภูมิลำเนา
 • ระดับมัธยมศึกษา **ไม่ได้ขึ้นกับเขตพื้นที่การศึกษานะคะ** ซึ่งครอบครัวจะต้องยื่นขออนุญาตจดทะเบียนจัดการศึกษา ดังนี้…
  - สำนักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา
  - ลงทะเบียนเป็นนักเรียนกับ กศน. (การศึกษานอกระบบ)
  - ลงทะเบียนเป็นนักเรียนกับ การจัดการศึกษาทางไกล

*ซึ่งครอบครัวจะได้รับสิทธิในการลดหย่อนภาษี/เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา เหมือนโรงเรียนในระบบเช่นกัน รายละเอียด คลิกที่นี่ค่ะ>>เงินอุดหนุนจากรัฐบาลปีการศึกษา 2555

* หากไม่จดทะเบียนกับเขตพื้นที่ ครอบครัวสามารถจดทะเบียนกับโรงเรียนที่ร่วมโครงการ home school ในประเทศไทย (ตอนนี้ เท่าที่ทราบมี 4 โรงเรียน ซึ่งต้องตรวจสอบข้อมูลกับทางโรงเรียนอีกครั้งนะคะ หากผิดพลาดประการใด ต้องขอ อภัย ไว้ ณ ที่นี่ด้วยค่ะ) ข้อมูล ณ วันนี้ 20 ต.ค. 55 คือ ร.ร.หมู่บ้านเด็กปิดรับนักเรียน ไม่รับเพิ่มแล้วนะคะ เนื่องจากจำนวน นร.เต็ม ค่ะ

*ค้นหารายชื่อ และเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา ทั่วประเทศ ได้ที่นี่ค่ะ>> เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน http://www.obec.go.th   

;-) Post By: กฤดาภรณ์ (ปุ๋ม) แม่น้องปัญปัน 

**ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ ได้ที่นี่ค่ะ (คลิกที่ชื่อได้เลยนะจ๊ะ)

 คลิกที่นี่ค่ะ >>> ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์

ปีที่พิมพ์ : 2549
ISBN : 974-559-84

เนื้อหาประกอบด้วย 4 ภาค ภาคแรก “ทำความรู้จักกับการศึกษาบ้านเรียน” นำเสนอความเป็นมาของการศึกษาบ้านเรียนในสังคมไทย ภาคที่สอง “หัวใจบ้านเรียนไทย” นำเสนอ ปรัชญา หลักการ แนวคิดพื้นฐานของการศึกษาบ้านเรียน ภาคที่สาม “ข้อพิจารณาก่อนตัดสินใจ” นำเสนอปัจจัยต่างที่ควรพิจารณาประกอบการตัดสินใจ ภาคที่สี “แนวทางการจัดทำแผนการจัดการศึกษาของครอบครัว” นำเสนอวิธีปฏิบัติในการไปจดทะเบียนขออนุมัติจัดการศึกษากับทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา…

คลิกที่นี่ >> อ่านต่อ

                         

 


Tagged: homeschool-ทำอย่างไร, วิธีทำ-homeschool

Read More