ต่อ 3D PUZZLE กิจกรรมยามว่างที่ยุ้งข้าวชื่นชอบ
    ยุ้งข้าวชอบประกอบงาน 3D puzzle   สามารถทำได้นานและต่อเนื่อง   ลองให้ดูว่าใช้เวลาเท่าไหร่


     

             โบสถ์นอทเธอร์ดาม Notre Dame de Paris เป็นศิลปะสไตล์กอทธิก สถานที่สำคัญของนิกายคาธอลิ
กในปารีส
ตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆ ใจกลางแม่น้ำเซนน์ ไม่ไกลจากหอไอเฟล สามารถมองลงมาเห็นได้ เป็นสัญลักษณ์สำคัญของเมือง

เพราะความสวยงามของโบสถ์ โดดเด่น มีขนาดค่อนข้างใหญ่ อยากดูชัด ต้องนั่งเรือข้ามฟาก
     
              ยุ้งข้าวใช้เวลาทำโมเดลประม
าณ ชั่วโมงกว่าๆ ต่อเสร็จให้หาข้อมูลประวัติเกี่ยวกับสถานที่มาประกอบภาพและ
เพิ่มเติมความรู้ในด้านประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม  แต่ดูแล้วยังไม่ค่อยสนใจในข้อมูล   รู้สึกไม่สนุกที่ต้องหาและใคร่รู้
งานต่อไปก็เลยไม่ได้ให้หาข้อมูลมาประกอบ  
  


           ELRREL  TOWER    กรุงปารีส  ประเทศฝรั่งเศส

          ตึกแฝดเปโตรนาส  ตึกแฝดที่สูงที่สุด  ตั้งอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์  ประเทศมาเลเซีย           เรือรบ DDG -174 KIRISHIMA

            ต่อบ้านไม้เกาหลี


           วัดพระแก้ว
           สิ่งที่ยุ้งข้าวอยากทำจริงๆคือการทำโมเดลจำลองตึก  และห้องต่างๆ  มีโอกาสได้ไปดูงานของน้าปองทำตึกบันยันทรีได้ดูอย่างใกล้ชิด  เห็นเครื่องมือที่ใช้  ได้สอบถามกับผู้รู้จริงระดับมืออาชีพ  สร้างแรงบันดาลใจให้ยุ้งข้าวมากๆ