บทความ

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนช่วงวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2565 สัปดาห์ที่24

by Yada Sukkul on Nov 29, 2022

สัปดาห์ที่ 4 ของการเรียน เราทำกิจกรรมประกอบมื้ออาหาร กิจกรรมเกษตร

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนช่วงวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2565 สัปดาห์ที่23

by Yada Sukkul on Nov 29, 2022

สัปดาห์ที่ 3 ของการเรียน เราทำกิจกรรมประกอบมื้ออาหาร และทัศนศึกษาธุรกิจในชมชน

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month