บทความ

ทำบุญ12 เป็งตามประเพณีของล้านนา

by อมรรัตน์ on Sep 29, 2023

วันนี้เป็นวันพระใหญ่และเป็นวัน 12 เป็งของชาวเชียงใหม่ เป็นประเพณีที่ลูกหลานทำบุญเพื่อระลึกถึงบรรพบุรุษที่ล้วงลับไปแล้ว

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
ใส่บาตรวันฝนตก

by อมรรัตน์ on Sep 29, 2023

วันนี้มาเที่ยวตลาดประตูเชียงใหม่ต้นปุณณ์เห็นพี่เณรเดินบิณฑบาตเลยชวนไปใส่บาตรพี่เณรด้วยขนมปังของโปรด

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
สัตว์แปลกหายาก

by Chaowalee Mongkhontong on Sep 28, 2023

มีโอกาสสังเกตลักษณะและพฤติกรรมของสัตว์แปลก

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ช่วงวันที่ 13-15กันยายน 2566 สัปดาห์ที่ 18

by Yada Sukkul on Sep 26, 2023

วันที่ 13 กันยายน 2566  กิจกรรมบ้านเรียนของเราวันนี้คือทัศนศึกษาสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 

เป้าหมาย พัฒนาความรู้ด้านสังคมและชุมชน 

ผลที่ได้ ผู้เรียนได้รู้จักสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและเรียนรู้ขั้นตอนการรายงานตัวของคนต่างด้าว 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการสื่อสาร 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน 

วันที่ 14 กันยายน 2566  กิจกรรม บ้านเรียนของเราวันนี้คือทำอาหาร ถั่วทอด 

เป้าหมาย พัฒนาความรู้ขั้นตอนการทำถั่วทอด 

ผลที่ได้ ผู้เรียนทำอาหารได้ด้วยตนเอง  

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตโดยนำกระบวนการไปใช้ในชีวิตประจำวัน  

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ช่วงวันที่ 13-15กันยายน 2566 สัปดาห์ที่ 18

by Yada Sukkul on Sep 26, 2023

วันที่ 13 กันยายน 2566  กิจกรรมบ้านเรียนของเราวันนี้คือทัศนศึกษาสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 

เป้าหมาย พัฒนาความรู้ด้านสังคมและชุมชน 

ผลที่ได้ ผู้เรียนได้รู้จักสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและเรียนรู้ขั้นตอนการรายงานตัวของคนต่างด้าว 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการสื่อสาร 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน 

 

วันที่ 14 กันยายน 2566  กิจกรรม บ้านเรียนของเราวันนี้คือทำอาหาร ขนมปังลูกเกด 

เป้าหมาย พัฒนาความรู้ขั้นตอนการทำขนมปังลูกเกด 

ผลที่ได้ ผู้เรียนทำอาหารได้ด้วยตนเอง  

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตโดยนำกระบวนการไปใช้ในชีวิต

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
มาต่อโดมิโน่กัน

by อมรรัตน์ on Sep 25, 2023

หลังอาหารเช้าชวนกันมาเล่นเกมส์ต่อโดมิโน่กัน

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
มาต่อโดมิโน่กัน

by อมรรัตน์ on Sep 25, 2023

หลังอาหารเช้าชวนกันมาเล่นเกมส์ต่อโดมิโน่กัน

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
ไปปล่อยพลังที่สวนทวีชล

by อมรรัตน์ on Sep 24, 2023

วันนี้ฝนไม่ตก มีเด็กอยากไปปั่นจักรยาน และให้อาหารสัตว์ที่สวนทวีชล

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
ไปปล่อยพลังที่สวนทวีชล

by อมรรัตน์ on Sep 24, 2023

วันนี้ฝนไม่ตก มีเด็กอยากไปปั่นจักรยาน และให้อาหารสัตว์ที่สวนทวีชล

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...