ร่องรอยการเรียนรู้

Free play
by peisan บน Jul 31, 2021

Coding
by peisan บน Jul 31, 2021

Touch typing z and enter key เอวารินทร์
by peisan บน Jul 31, 2021

Place value เอวารินทร์
by peisan บน Jul 31, 2021

Coloring เอรินดา
by peisan บน Jul 31, 2021

Ordinal numbers 11-20 เอวารินทร์
by peisan บน Jul 31, 2021

My rainbow เอวารินทร์
by peisan บน Jul 31, 2021

Coding เอวารินทร์
by peisan บน Jul 30, 2021

Reading Lesson 11 เอวารินทร์
by peisan บน Jul 30, 2021

Touch typing Q y and p key เอวารินทร์
by peisan บน Jul 30, 2021

Phonics pop เอวารินทร์
by peisan บน Jul 30, 2021

Art เอรินดา
by peisan บน Jul 30, 2021

What is Insomnia
by peisan บน Jul 30, 2021

Piano; rag-time Raggles เอวารินทร์
by peisan บน Jul 30, 2021

นำทางบันทึก : art in 6/14/2021
by Numthang บน Jul 29, 2021

commissions

นำทางบันทึก : art in 7/23/2021
by Numthang บน Jul 29, 2021

commissions

นำทางบันทึก : art in 6/28/2021
by Numthang บน Jul 29, 2021

.

W x and : key เอวารินทร์
by peisan บน Jul 29, 2021

Piano: Marching up and down เอวารินทร์
by peisan บน Jul 29, 2021

Free play
by peisan บน Jul 29, 2021