ร่องรอยการเรียนรู้

อริยะปีนป่ายต้นไม้กับเพื่อน
by ศรีไพร บน Jul 05, 2020

ปีนต้นไม้เล่นกันเถอะเพื่อน

ยาใจปีนต้นไม้เล่นสนุกกับเพื่อนๆ
by ศรีไพร บน Jul 05, 2020

ต่อเลโก้ลับสมอง
by ศรีไพร บน Jul 05, 2020

เล่นกลางแจ้ง
by ศรีไพร บน Jul 05, 2020

ได้เวลานอนกลางวันพักผ่อนสมอง
by ศรีไพร บน Jul 05, 2020

กิจกรรมที่ต้องทำทุกวันของเด็กโฮมสคูลปฐมวัยก็คือ.. การนอนกลางวัน...

การเล่นกลางแจ้ง
by ศรีไพร บน Jul 05, 2020

เมื่อกลุ่มเด็กบ้านเรียนทักข์อิทธิพร มารวมกลุ่มกันกับบ้านเรียนสวนลมเจย อะไรจะเกิดขึ้น?

ทำบุญวันเข้าพรรษา
by ศรีไพร บน Jul 05, 2020

วันนี้วันเข้าพรรษาพี่โฟกัสไปตักบาตรทำบุญพร้อมกับครอบครัว

Free Play
by Yam H. Sophittha บน Jul 04, 2020

Cooking
by Yam H. Sophittha บน Jul 04, 2020

Animals
by Muniz บน Jul 03, 2020

พูดซ้ำๆกับตัวเองดังๆว่า​ "หนูกล้าๆๆๆ" แล้วน้องก็ทำได้ตามที่ปากพูด

Animals
by Muniz บน Jul 03, 2020

พูดซ้ำๆกับตัวเองดังๆว่า​ "หนูกล้าๆๆๆ" แล้วน้องก็ทำได้ตามที่ปากพูด

Animals
by Muniz บน Jul 03, 2020

พูดซ้ำๆกับตัวเองดังๆว่า​ "หนูกล้าๆๆๆ" แล้วน้องก็ทำได้ตามที่ปากพูด

Animals
by Muniz บน Jul 03, 2020

Animals
by Muniz บน Jul 03, 2020

Animals
by Muniz บน Jul 03, 2020

Free Play
by Yam H. Sophittha บน Jul 02, 2020

ศิลปะ ศิลเปอะ
by Yam H. Sophittha บน Jul 02, 2020

Free Play
by Yam H. Sophittha บน Jul 02, 2020

Free Play
by Yam H. Sophittha บน Jul 01, 2020

Free Play
by Yam H. Sophittha บน Jul 01, 2020