knowledge

Patai
ทำไม ลูกยิ่งเล็ก ยิ่งต้อง Homeschool

by Patai on Apr 05, 2019

เวลาทองของชีวิตลูก ความทรงจำล้ำค่าของพ่อแม่

Posted in รอบรู้โฮมสคูล, เรื่องเล่าโฮมสคูล

อ่านเพิ่มเติม ...
Unnop
ตัวอย่างแบบรายงานการประเมินคุณภาพผู้เรียน (SAR)

by Unnop on Mar 08, 2018

ตัวอย่างแบบรายงานการประเมินคุณภาพผู้เรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (Homeschool Evaluation with Formative Assessment) โดย สภาการศึกษาทางเลือกไทย (ศกล.)

Posted in รอบรู้โฮมสคูล

อ่านเพิ่มเติม ...
Patai
ทำไมคุณไม่จำเป็นต้องรู้ว่า home school ทำอย่างไรตั้งแต่แรก

by Patai on Jan 19, 2018

เพราะคำถามอาจสำคัญกว่าคำตอบและนำไปสู่กระบวนการเรียนรู้ พออยากรู้ก็ต้องเริ่มต้นหาคำตอบ การตั้งคำถามจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของกระบวนการเรียนรู้ และมันเป็นสิ่งสำคัญเพราะเรากำลังเป็นแบบอย่างให้กับลูก ถ้าตัวเราเองไม่รู้จักที่จะเรียนรู้ เราจะจัดการเรียนรู้ให้กับลูกได้อย่างไร 

Posted in รอบรู้โฮมสคูล, เรื่องเล่าโฮมสคูล

อ่านเพิ่มเติม ...
Unnop
สถานการณ์ปัญาหาการจัดการศึกษาโดยครอบครัวและศูนย์การเรียนและข้อเสนอแนะ

by Unnop on Dec 27, 2017

สภาพปัญหา ทางออกและข้อเสนอแนะนี้ ผมเขียนขึ้นเพื่อนำเสนอ เผยแพร่ให้แก่คณะต่าง ๆ ที่มาศึกษาดูงานการจัดการศึกษาโดยครอบครัว และโดยศูนย์การเรียนที่จังหวัดเชียงใหม่ เช่น คณะของปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ในปี 2017 ซึ่งผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่จดทะเบียนกับเขต เผื่อจะได้เทียบเคียงกันว่าพบเจอปัญหาใกล้เคียงกันไหม ที่รวบรวมมาครอบคลุมหรือยัง รวมถึงท่านอาจจะมีข้อเสนอแนะอะไรเพิ่มเติมสามารถเสนอแนะกันใน comment ได้ครับ 
 
ปัญหาในภาคปฎิบัติของการจัดการศึกษาตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ มาตรา 12 ทางออกและข้อเสนอแนะ

          แม้ว่าการ ...

Posted in รอบรู้โฮมสคูล

อ่านเพิ่มเติม ...
Unnop
รวมลิงค์น่าสนใจใน Facebook Group

by Unnop on Aug 23, 2015

รวบรวมลิงค์ที่น่าสนใจสำหรับผู้ต้องการติดตามหัวข้อที่น่าสนใจที่ได้เคยมีการสนทนากันไว้

คำถามที่ถามบ่อย FAQ
เอกสารนี้ได้รวบรวม คำถามที่มักถูกถามบ่อย ๆ จากหลายที่หลายทางแล้ว กระทู้ที่มีประโยชน์มาร่วมไว้ บางกระทู้หัวเรื่องอาจจะดูไม่น่าสนใจ แต่สาระสำคัญอยู่ใน comment ซึ่งบางทีที่ comments กันก็ไม่ได้ตรงกับหัวข้อแต่คิดว่ามีประโยชน์ อย่างไรลองไล่ ๆ อ่านดูกันได้ https://www.facebook.com/groups/homeschoolnetwork/permalink/364289273641752/
 
อยากทำโฮมสคูลให้ลูกมากๆเลยค่ะ...... เเต่ทุกวันนี้ ลูกยังไม่ได้ไปโรง้เรียน อายุ 2.3 ขวบ..... ต้องบอกตามตรงว่า ทุกวันนี้เหนื่อย ถึงเหนื่อยมาก

Posted in รอบรู้โฮมสคูล

อ่านเพิ่มเติม ...
Unnop
แผนการจัดการศึกษาของครอบครัว "ครอบครัวบุญจวงสิริสกุล"

by Unnop on Aug 08, 2015

มนุษย์มีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา   และเรียนรู้จากทุกสิ่งที่อยู่รอบตัว   ในสังคมโบราณที่ยังไม่มีรูปแบบของการศึกษาที่เป็นระบบ   มนุษย์ก็เรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมและจากการดำเนินชีวิตประจำวัน  ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้เรื่องของโรคภัยไข้เจ็บ   การเรียนรู้ที่จะปรับตัวอยู่กับธรรมชาติ   การเรียนรู้และปรับตัวตามสภาพแวดล้อมและสภาพสังคมเพื่อให้สังคมมีความสงบสุข   การเรียนรู้ที่จะหาอาหาร   เพาะปลูก  หรือแม้กระทั่งการถนอมอาหาร  เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้   เหตุผลของการเรียนรู้จึงอาจกล่าวได้ว่า   เพื่อให้มนุษย์สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข จนกระทั่งสังคมเริ่มมีการพัฒนาและมีการประดิษฐ์ตัว

Posted in รอบรู้โฮมสคูล

อ่านเพิ่มเติม ...
Unnop
แผนการจัดการศึกษาของครอบครัว "ครอบครัวอินทรธวัช"

by Unnop on Aug 08, 2015

วิธีจัดการศึกษาโดยครอบครัว
จัดการศึกษาแบบครอบครัวเดี่ยว  โดยมีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนบางกิจกรรมและการเรียนการสอนบางรายสาระร่วมกับกลุ่มบัยตุ้ลอุลูม(บ้านแห่งความรู้)
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การจัดการเรียนการสอนหลักทางครอบครัวเป็นผู้สอนหลัก
2. ในรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม หรือ ต้องการรายละเอียดครอบครัวจะจัดครูผู้สันทัดในกลุ่มสาระนั้น ๆ มาสอน
3. จัดทำการประเมินภายในทดสอบและซ่อมเสริมในกลุ่มสาระที่บกพร่อง(ประเมินตามลักษณะการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน)
4. จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  สอดคล้องกับการพัฒนาศักยภาพรา

Posted in รอบรู้โฮมสคูล

อ่านเพิ่มเติม ...
Unnop
แผนการจัดการศึกษาของครอบครัว "บ้านเรียน โอภาสานนท์"

by Unnop on Aug 08, 2015

นางสาวศิรินทร์ ได้แสวงหาเส้นทางชีวิตของตนเองจนกลายเป็นผู้มีพรสวรรค์ทางด้านดนตรี ตลอดระยะเวลา 6 ปี ที่ได้รับการศึกษาโดยครอบครัว โดยใช้วิธีการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ทำให้ นางสาวศิรินทร์ ได้เรียนรู้ ได้พัฒนาตนเองทางด้านดนตรีอย่างก้าวกระโดด  เนื่องด้วยได้รับการศึกษาแบบพิเศษ และพัฒนาตามความสามารถพิเศษที่มีเฉพาะตน  
หลังจากที่ได้ไปเข้าค่ายดนตรี ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา  ช่วงเวลาต่อมา นางสาวศิรินทร์ได้รับโอกาสไปเรียนที่ รัฐนิวยอร์ค  กับ  Professor Naoko Tanaka  อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญไวโอลิน ผู้มีความสามารถเป็นเลิศในโลก  ปีละ 6 เดือน ติดต่อกันเป็นเวลา 5 ปี มาแล้ว 
ในความมีพรสวรรค์ทา

Posted in รอบรู้โฮมสคูล

อ่านเพิ่มเติม ...
Unnop
แบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยฉบับบ้านเรียน

by Unnop on Nov 06, 2014

แบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยฉบับบ้านเรียน แบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย version บ้านเรียนนี้ จัดทำโดย ศน. สุภา ในช่วงที่นิเทศบ้านเรียนปฐมวัยในเขตการศึกษาที่ 1 เชียงใหม่ ศน.ได้ตัดบางหัวข้อของแบบประเมินออกเพื่อให้เหมาะสมกับเด็กบ้านเรียน และแนะนำว่าทางบ้านเรียนสามารถเพิ่มหัวข้อที่ตนเองคิดว่าสำคัญได้ ผมเห็นว่ามีประโยชน์ต่อบ้านเรียนอื่น ๆ จึงขออนุญาต ศน.มาเผยแพร่ให้ชาวบ้านเรียนได้ปรับใชักันครับ 

ไฟล์ /storage/app/uploads/backports/foon/evaluation_PreKpdf.pdf

บังเอิญว่าตอนทำไฟล์ ผมเช็คภาษาอังกฤษของไฟล์ด้วย google เลยได้สิ่งที่น่าสนใจคือ เป็น ฟอร์มการประเมินเด็กอนุบาล จากเว็บหนึ่ง ซึ่งละเอียด

Posted in รอบรู้โฮมสคูล

อ่านเพิ่มเติม ...
Unnop
แผนการจัดการศึกษาของครอบครัว "น้องโชกุน"

by Unnop on Jun 17, 2014

ข้อมูลพื้นฐานของผู้เรียน 
ชื่อ  เด็กชายคณพศ  ไชยมณีกร   ชื่อเล่น  น้องโชกุน ปัจจุบัน อายุ ๙ ขวบ  จัดการศึกษาโดยครอบครัวตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึงปัจจุบัน 

เหตุผลที่ครอบครัวได้จัดการศึกษาโดยครอบครัวต่อในปีนี้ เนื่องจากตลอดระยะเวลาที่ครอบครัวได้จัดการศึกษาที่ผ่านมา  ครอบครัวได้แสวงหาและได้เรียนรู้ ไปพร้อมกับลูก ทำให้ครอบครัว ได้เข้าใจหลายสิ่งหลายอย่างตามความเป็นจริง จากการได้ลงมือปฏิบัติและเรียนรู้อย่างจริงจัง ในหลายๆ เรื่อง ที่สำคัญ ได้เข้าใจว่าสิ่งที่จำเป็นที่สุดในการเรียนรู้ของคนเรา คือ ความอยากเรียนอยากรู้  ซึ่งเป็นแรงขับภายใน (ความใฝ่รู้)ของผู้เรียนแต่ละคน (ที่เกิดเฉพาะตนจ

Posted in รอบรู้โฮมสคูล

อ่านเพิ่มเติม ...
Unnop
แผนการจัดการศึกษาของครอบครัว "นพธีรา"

by Unnop on Jun 17, 2014

ข้อมูลพื้นฐานของผู้เรียน  / ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัด
ชื่อผู้เรียน  เด็กชาย นพธีรา  ถนอมศิลป์
เกิดวันที่   มีนาคม พ.ศ. 2542
อายุ  13   ปี   
ระดับชั้น   มัธยมศึกษาปีที่ 2
หลักปรัชญา/ เป้าหมายของครอบครัว ผู้จัดการศึกษามีเป้าหมายให้ลูกดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ในวิถีธรรมชาติ พึ่งตนเองได้ทั้งทางร่างกายและจิตใจอย่างสมดุลย์สอดคล้อง เพื่อนำไปสู่ชีวิตที่ยั่งยืนมีความสุขอย่างแท้จริง  โดยสร้างการเรียนรู้ที่สามารถต่อยอดในการนำความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองไปช่วยเหลือผู้คนในสังคมต่อไป โดยทางร่างกาย ยึดหลักให้คุณค่าที่ถูกต้องแก่ปัจจัยสี่ คือ อาหาร ที่อยู่อาศัย เสื้อผ้

Posted in รอบรู้โฮมสคูล

อ่านเพิ่มเติม ...
Unnop
ข้อแตกต่างระหว่างการจดทะเบียนโฮมสคูลกับเขตการศึกษาและสมาคมบ้านเรียนไทยร่วมกับรุ่งอรุณ

by Unnop on Mar 21, 2014

จากที่เคยมีเปิดโครงการ โครงการเปิดรับนักเรียนของกลุ่มบ้านเรียน ในโรงเรียนรุ่งอรุณ มีหลายคนถามเข้าไปยังสมาคมบ้านเรียนไทยว่า จดกับเขตกับสมาคมฯแตกต่างกันอย่างไร ทางสมาคมได้ชี้แจงไว้อย่างเข้าใจง่ายๆ ดังนี้

มีคนถามว่า จดทะเบียนกับเขตพื้นที่การศึกษาฯ กับจดกับสมาคมฯตามโครงการฯรุ่งอรุณ มันต่างกันยังไง ? ผมตอบง่ายๆดังนี้...นะครับ

(1) จดกับเขตฯได้เงินค่าอุดหนุนรายหัวตามที่ สพฐ.กำหนดไว้ แต่จดกับสมาคมฯ ไม่ได้รับเงินค่าอุดหนุนฯ เพราะ รุ่งอรุณ ไม่ได้ตั้งเบิก(ตามข้อตกลงกับสมาคมฯ)
(2) จดกับเขตฯอาจจะต้องรอขั้นตอนโน่นนี่นั่นช้าหน่อย แต่จดกับสมาคมฯไม่ต้องรอ เพราะสมาคมฯเข้าใจ และไม่เรื่องมากเหมือ

Posted in รอบรู้โฮมสคูล

อ่านเพิ่มเติม ...
Patai
รีวิวหนังสือ เปลี่ยนเลนเป็นเศรษฐี : หนังสือที่คนทำบ้านเรียน (และไม่ได้รวย) ควรอ่าน

by Patai on Sep 12, 2013

ที่ผ่านมาเวลาพูดถึงหนังสือการเตรียมตัวทำ home school เรามักจะนึกไปถึงหนังสือเกี่ยวกับการสอน การจัดการเรียนรู้ให้ลูก แต่นอกเหนือจากเรื่องดังกล่าวแล้ว ปัจจัยสำคัญที่อาจจะเป็นตัวตัดสินว่าจะทำบ้านเรียนให้ลูกหรือไม่ก็คือ เวลาและการเงิน อาจมีความเข้าใจผิดว่าคนทำบ้านเรียนได้ต้องเป็นคนรวยจนสามารถมีเวลาอยู่กับลูกได้ แต่จริง ๆ หลาย ๆ ครอบครัวที่ทำบ้านเรียนก็ไม่ได้ร่ำรวย แต่ก็สามารถจัดสรรเวลาเพียงพอที่จะจัดการเรียนรู้ให้ลูกได้

Posted in รอบรู้โฮมสคูล, ไม่มีหมวดหมู่

อ่านเพิ่มเติม ...
Unnop
แผนการจัดการศึกษาของครอบครัว "บานเรียนธรรมชาติ"

by Unnop on Aug 07, 2013

แผนการจัดการศึกษาของครอบครัว บานเรียนธรรมชาติ สําหรับ ด.ช.ธรรมชาติ แมนธนู ระดับประถมศึกษาปที่ 1-6

เหตุผลในการจัดการศึกษา
 
ครอบครัวตัดสินใจในการจัดการศึกษาใหลูกๆ โดยคํานึงถึงหลักการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ตามมาตรา 12 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ดวยการใชวิธีการศึกษาทางเลือก รูปแบบ การศึกษาตามอัธยาศัย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 และหลักการใชเสรีภาพทางการดําเนินการทางวิชาการ ตาม มาตรา 50 โดยมีความศรัทธาในการรักษาสถาบันครอบครัวใหเปนองคประกอบสําคัญในการพัฒนาคุณภาพให้ลูกไดรับการพัฒนาความเปนมนุษยท่สมบูรณเบื้องตน เพื่อเติบโตไปเปนคนที่มีคุณภาพและมีความสุขในการ

Posted in รอบรู้โฮมสคูล

อ่านเพิ่มเติม ...
Unnop
แผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว "นายโมกข์ พานทอง"

by Unnop on Aug 07, 2013

ตัวอย่างการเขียนแผนการศึกษาของ นายโมกข์   พานทอง "สพม. สงขลา  ใช้โครงงานเป็นการเรียนรู้" เกิดวันที่  5 เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2536  อายุ   18 ปี ประวัติการศึกษา ช่วงชั้นที่ 1   ประถมศึกษาปีที่ 1-6   จบการศึกษาจากโรงเรียนศรีนครมูลนิธิ  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา ช่วงชั้นที่ 2  มัธยมศึกษาปีที่ 1-3                 จบการศึกษาจากระบบการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาเขต 2 สงขลา  เหตุผลและความจำเป็นในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว

สืบเนื่องจากความต้องการที่จะมุ่งให้การศึกษาไปสู่การเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ขึ้นตามเป้าหมายที่แท้จริงของการจัดการศึกษา  กอปรกับเป็น

Posted in รอบรู้โฮมสคูล

อ่านเพิ่มเติม ...
Unnop
แผนการศึกษาบ้านเรียนเปื้อนฝุ่น (ระดับอนุบาล)

by Unnop on Apr 29, 2013

 แผนการศึกษาระดับปฐมวัยบ้านเรียนเปื้อนฝุ่น” เป็นตัวแผนที่ใช้ยื่นและได้รับอนุมัติจากเขต

 เล่าเรื่องการยื่นแผนบ้านเรียนระดับอนุบาลกับเขต เป็นการเล่าประสบการณ์ช่วงระหว่างจัดทำแผน

คำแนะนำในการจัดทำแผนระดับอนุบาลหรือปฐมวัย  เล่าขั้นตอนและวิธีที่ใช้ในการจัดทำแผน

Posted in รอบรู้โฮมสคูล

อ่านเพิ่มเติม ...
Unnop
แผนการจัดการศึกษาครอบครัว "A.R.บ้านเชิงเขา"

by Unnop on Apr 11, 2013

ตัวอย่างการเขียนแผนการศึกษาของ นายซัยฟุลลอฮ์  หลังนุ้ย เกิดวันที่  3  พฤษภาคม  2541  อายุ  15  ปี   ระดับชั้นที่ขออนุญาตจัด  มัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.4 - ม.6) จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) จากระบบการจัดการศึกษาแบบบ้านเรียน Home School  ครอบครัวบ้านเรียน A.R. บ้านเชิงเขา   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
เหตุผลในการจัดการศึกษาของครอบครัว
วิถีชีวิตของครอบครัวเป็นไปบนพื้นฐานที่เรียบง่าย คุณธรรมคือทางนำชีวิต  เน้นธรรมชาติผสมผสานกับเทคโนโลยีเท่าที่จำเป็น  ให้ความสำคัญกับการศึกษาเป็นอันดับหนึ่ง  จึงตัดสินใจเลือกจัดการศึกษาโดยครอบครัวโดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้ทางสังคม (เพื่อเข้าใจชีวิ

Posted in รอบรู้โฮมสคูล

อ่านเพิ่มเติม ...
Unnop
คลังแผนการศึกษาบ้านเรียน

by Unnop on Apr 11, 2013

ตัวอย่างแผนการศึกษาจากหลายบ้านเพื่อใช้เป็นแนวทางการเขียนแผนเพื่อยื่นกับเขตการศึกษา สามารถเข้าได้โดยผ่าน tag "คลังแผนการศึกษาบ้านเรียน"

สมาคมบ้านเรียนไทยขอฝากประชาสัมพันธ์ แนะนำเรื่องการจัดทำแผนเพื่อความถูกต้องของแต่ละบริบทครอบครัวที่แตกต่างกัน 
ตามแนวทางบ้านเรียน และ หลักเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ 
ติดต่อ สมาคมบ้านเรียนไทย ๐๘๕ ๔๐๙ ๙๓๔๓ หรือ ๐๘ ๔๐๙๙ ๖๙๕๒
สมาคมบ้านเรียนไทยจะร่วมทำงานกับเครือข่ายบ้านเรียน ๔ ภูมิภาค
และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อให้เครือข่ายในภูมิภาคเป็นพี่เลี้ยงครอบครัวในการประสา

Posted in รอบรู้โฮมสคูล

อ่านเพิ่มเติม ...
Unnop
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ Finland กับ ไทย

by Unnop on Feb 14, 2013

กำลังทำแผนการศึกษาให้ลูก เห็นหลักสูตรบ้านเราแล้วรู้สึกว่า "เยอะ" ไป แต่จะบอกได้ไงว่าเยอะ ถ้าไม่เทียบกับคนอื่น เลยคิดถึงที่เค้าชื่นชมกันมากคือประเทศฟินแลนด์ เลยไปหาข้อมูลเพิ่มได้ที่น่าสนใจมาดังนี้ 

 
ของ Finland
 
คู่มือ โหลดได้เป็น pdf เลยเชียว เป็นของปี 2003 หรือ 2004 นี่แหละ
http://www.thl.fi/thl-client/pdfs/267671cb-0ec0-4039-b97b-7ac6ce6b9c10

u
pdate ของปี 2010 เป็น http://www.oph.fi/download/153504_national_core_curriculum_for_pre-primary_education_2010.pdf
 
 

Posted in รอบรู้โฮมสคูล

อ่านเพิ่มเติม ...
วีณาฑัต
ลูกผู้ชายบ้านเรียน การขึ้นทะเบียนทหารและการเกณฑ์ทหาร (และรด.)

by วีณาฑัต on Dec 26, 2012

สำหรับชายไทยแล้ว มีหน้าที่ต้องรับใช้ชาติด้วยร่างกายที่สมบูรณ์อันมีพละกำลังตามช่วงอายุที่เหมาะสมด้วยการเข้ารับราชการทหาร ..เรื่องนี้สำคัญและหลีกเลี่ยงไม่ได้ แม้ว่าหลายคนจะมองว่า "รับใช้ชาติด้วยวิธีอื่นก็น่าจะได้" นั้นเป็นได้เพียงความคิดครับ. เพราะไม่มีทหารประเทศไหนในโลกเลยที่แก่หง่อม ถือปืนแทบไม่ไหวอย่างนั้น จะปกป้องประเทศได้ดีเท่าทหารในวัยหนุ่มอย่างแน่นอน. การเป็นทหารนั้นโดยหลักแล้วที่ต้องเกณฑ์เพราะต้องการร่างกายของคุณ ..ไม่ใช่สมองหรือทักษะด้านอื่นที่เอาไปแบกปืนหรือสู้รบไม่ได้ ..จึงเป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจใ้ห้ดี ๆ. ส่วนการยกเว้นการเกณฑ์ทหารด้วยการเรียนรด.นั้น มองตามจริงคือการเข้าฝึกแบบทหารก่อนอายุเหมาะสม ไม่ต่างกับการเกณฑ์ทหารด้วยการสมัคร เพียงแต่สามารถใช้ชีวิตด้านอื่นไปได้ในขณะที่ฝึกรด.เป็นเวลา 3 ปีเท่านั้นเองครับ. ขอให้เลือกตามความเหมาะสมของร่างกายและสถานการณ์เฉพาะแต่ละคนจะดีกว่า

Posted in รอบรู้โฮมสคูล

อ่านเพิ่มเติม ...
Unnop
คู่มือการดำเนินการการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ปี 2555

by Unnop on Dec 22, 2012

หน้าปกคู่มือโฮมสคูล

Download คู่มือการดำเนินการการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ปี 2555
 เนื้อหาภายในประกอบไปด้วย

บทที่ 1 บริบทสังคมไทย การปฏิรูปการศึกษา และสิทธิเสรีภาพ ของประชาชนในการจัดการศึกษา
หลักการ และแนวคิดในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ความหมายการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
สิทธิ และสิทธิประโยชนในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
แนวทางการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
 
บทที่ 2 โครงสราง และบทบาทหนาที่ในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
โครงสรางการบริหารจัดการศึกษาโดยครอบครัว
บทบาทหนาที่ของผูเกี่ยวของในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
 
บทที่ 3 แนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
1. การอ

Posted in รอบรู้โฮมสคูล

อ่านเพิ่มเติม ...
Unnop
เอกสารประกอบการทำความเข้าใจในการเขียนแผนการศึกษา

by Unnop on Dec 22, 2012

๑. แผนภาพการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามแนวทางการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ... โดย กนกพร สบายใจ

๒. Donwload งานวิจัยหัวข้อ "มาตราที่เกี่ยวข้อง" กับการศึกษาทางเลือกในพรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒   ... โดย อจ.ศีลวัต ศุศีลวรณ์ ฝ่ายวิชาการ สภาการศึกษาทางเลือก

Posted in รอบรู้โฮมสคูล

อ่านเพิ่มเติม ...
Unnop
พี่ครับผมอยากทราบว่า เรียน homeschool แล้วจะเรียนรด.ได้ไหม

by Unnop on Dec 01, 2012

ถาม: คือผมไม่อยากเกนทหารอ่ะครับ จะเรียนรด.ได้ไหม
ตอบ: ขณะนี้ สมาคมบ้านเรียนไทยเตรียมดำเนินการ เพื่อให้เด็กบ้านเรียนรุ่นต่อไปตั้งแต่ปีการศึกษาหน้า ต้องได้รับสิทธิในการสมัครเรียน ร.ด. ค่ะ ที่ผ่านมา กระทรวงศึกษาธิการซึ่งรับผิดชอบ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ละเลยการประสานนโยบายไปสู่การปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบที่เด็กบ้านเรียนจะมีสิทธิสมัครเรียน ร.ด.ได้เสมอภาคเช่นเดียวกับการศึกษาในระบบโรงเรียนตามสิทธิในการจัดการศึกษาโดยครอบครัวค่ะ via @กนกพร

 
 

Posted in รอบรู้โฮมสคูล

อ่านเพิ่มเติม ...
Unnop
โครงงาน "ปัญหาพิเศษ เรื่อง Home School (บ้านเรียน)"

by Unnop on Oct 10, 2012

ปีการศึกษาที่ผ่านมามีนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยา สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ ม.เกษตรศาสตร์ มาขอแผนการจัดการศึกษา ขณะนี้โครงงานวิจัยเสร็จสิ้นตัดเกรดเรียบร้อยแล้ว (เค้าว่าเกรด A แหนะ) จึงได้ขอเอกสารจากนักศึกษาท่านนี้มาลงบนเว็บไซต์

ผมได้ทดลองอ่านรายละเอียดดูแบบคร่าวๆ แล้ว มีสาระสำคัญ จำแนก ปัญหา อุปสรรค วิธีการ ตัวอย่างการเขียนแผนการศึกษา ตัวอย่างการจัดการศึกษา กรณีศึกษา รวบรวมบทสัมภาษณ์ ไว้ได้อย่างน่าสนใจ และเป็นข้อมูลที่ทันสมัยที่สุดจนถึงปี 2555 นี้ เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นที่ยังไม่รู้จะเริ่มอย่างไร สามารถเริ่มต้นไปกับโครงงานวิจัยฉบับนี้ได้ทันทีด้วยเนื้อหา 157 หน้า อ่านจบเริ่มต้นได้เล

Posted in รอบรู้โฮมสคูล

อ่านเพิ่มเติม ...
Unnop
FAQ

by Unnop on Aug 10, 2012

ถาม : ทำไมต้องโฮมสคูล? ตอบ : ติดตามอ่านทรรศนะของแต่ละบ้านได้ที่ ป้ายคำค้น ทำไมต้องโฮมสคูล

ถาม : กลัวว่าเด็กโฮมสคูลจะไม่มีสังคมทำอย่างไร? ตอบ : 

ถาม : พ่อแม่ไม่มีความรู้มากพอจะสอนได้ทั้งหมดทำอย่างไร? ตอบ : 

ถาม : มีลูกคนเดียว ทำให้อาจขาดเพื่อนเล่นในวัยเดียวกันทำอย่างไร? ตอบ : ปัญหาคุณแม่ลูกเดี่ยวขาดเพื่อนเล่นในวัยเดียวกัน โดย Sajin Prachason

ถาม : ปัญหาของโฮมสคูลมีอะไรบ้าง ? ตอบ : ติดตามอ่านได้ที่ที่ป้ายคำค้น ปัญหาของโฮมสคูล

ถาม : การทำโฮมสคูลมีกี่แบบ อะไรบ้าง? ตอบ : อ่าน รูปแบบการทำโฮมสคูล

ถาม : [เพิ่มคำถาม]? ตอบ : 

ถาม : [เพิ่มคำถาม]? ตอบ

Posted in รอบรู้โฮมสคูล

อ่านเพิ่มเติม ...
Unnop
รูปแบบการทำโฮมสคูล

by Unnop on Jul 23, 2012

การจัดการศึกษาโดยครอบครัวหรือการทำโฮมสคูลสามารถทำได้หลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับความต้องการ วิถีชีวิต แนวคิด และสถานภาพของแต่ละครอบครัว ขอรวบรวมเท่าที่ทราบและนึกออกมาเล่าไว้ (เฉพาะระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ ถึงมัธยมปลาย) เพราะข้อนี้ถือเป็นคำถามยอดฮิตที่คนทำโฮมสคูลหรือคิดจะทำโฮมสคูลต้องการทราบเป็นอันดับต้นๆ ทีเดียว[break]

การทำโฮมสคูลแบ่งเป็น 2 แบบใหญ่ๆ คือ ไม่ต้องการวุฒิการศึกษา ก็ไม่ต้องคิดอะไรมากมาย จัดไปได้ตามต้องการของครอบครัว อาจจะมีจดหมายมาเรียกตัวเมื่ออายุถึงเกณฑ์เข้าโรงเรียน (7 ขวบ) และอาจจะต้องเสียค่าปรับ (แต่ไม่รู้ว่าเคยมีใครต้องจ่ายจริงไหม เท่าที่เจอยังไม่มี) ต้องการวุฒ

Posted in รอบรู้โฮมสคูล

อ่านเพิ่มเติม ...
Unnop
โครงการเปิดรับนักเรียนของกลุ่มบ้านเรียน ในโรงเรียนรุ่งอรุณ

by Unnop on Jul 23, 2012

ขณะนี้ทางโรงเรียนรุ่งอรุณร่วมกับสมาคมบ้านเรียนไทย กำลังเตรียมการเปิดรับการจดทะเบียนจัดการศึกษาบ้านเรียนกับโรงเรียนรุ่งอรุณ ... ผู้สนใจ ติดต่อ สมาคมบ้านเรียนไทย 083-3052726 คุณอ็อด 08 6610 6030 คุณเกด 08 1007 1554 ค่ะ

[break]

๑. หน่วยงานเจ้าของโครงการ/กิจกรรม
โรงเรียนรุ่งอรุณ ร่วมกับ สมาคมบ้านเรียนไทย

๒. ชื่อโครงการ/กิจกรรม
การเปิดรับจดทะเบียนนักเรียนของกลุ่มบ้านเรียน

๓. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

๓.๑ ช่วยรองรับการศึกษาที่หลากหลายของกลุ่มบ้านเรียน
๓.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้การศึกษาที่หลากหลายมีคุณภาพ
๓.๓ ร่วมเรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการศึกษาที่หลากหลาย

๔. ระย

Posted in รอบรู้โฮมสคูล

อ่านเพิ่มเติม ...
Unnop
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

by Unnop on Jun 08, 2012

รวมเล่มเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เอกสารที่ปรับปรุงล่าสุดเมื่อกันยายน 2553 (จากโรงพิมพ์) จำนวน 11 เล่ม เช่น ชุดฝึกอบรม แนวปฎิบัติการวัดผล การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดผล การวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน และ E-Book ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรแกนกลางฯ[break]

เอกสารการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Posted in รอบรู้โฮมสคูล

อ่านเพิ่มเติม ...
Unnop
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

by Unnop on Jun 08, 2012

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับสมบูรณ์ พร้อมทั้งมาตรฐานการเรียนรู้ (เผื่อว่าครอบครัวใดต้องการจัดแบบอิงหลักสูตรแกนกลางใช้อ้างอิงดูเป็นแนวทางในการเขียนแผน, จัดการศึกษานะคะ)[break]

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

Posted in รอบรู้โฮมสคูล

อ่านเพิ่มเติม ...
Unnop
แนวทางการเขียนแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว

by Unnop on May 31, 2012

ตัวอย่างแนวทางการเขียนหลักสูตร/แผนการจัดการศึกษาของครอบครัว เขียนโดย กนกพร สบายใจ (แม่นิ่ม) ตรวจทานโดย อาจารย์ ธำรงศักดิ์ ธำรงเลิศฤทธิ์ นักวิชาการกลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.[break]

ดาวน์โหลดไฟล์ .doc ได้ที่นี่ค่ะ แนวทางการเขียนหลักสูตร/แผนการจัดการศึกษาของครอบครัว

Posted in รอบรู้โฮมสคูล

อ่านเพิ่มเติม ...
Unnop
การจัดการศึกษาโดยครอบครัวในสังคมไทย

by Unnop on May 30, 2012

การจัดการศึกษาโดยครอบครัว เป็นการศึกษาหลักที่มีความสําคัญในสังคมไทย ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ต่อมาเมื่อสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไปการศึกษาในระบบโรงเรียน จึงเข้ามามีบทบาทในสังคมไทยแทนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว แต่เนื่องจากในสมัยปัจจุบันเกิดปัญหาต่าง ๆ ขึ้นในระบบการศึกษาและในโรงเรียน จึงทําให้ผู้ปกครองขาดความเชื่อมั่นที่จะส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียน กระแสการจัดการศึกษาโดยครอบครัวจึงแพร่หลายในสังคมไทยอีกครั้งเช่นเดียวกับนานาอารยประเทศ และแนวคิดนี้ยิ่งแพร่หลายมากขึ้น เมื่อบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 รองรับและสนับสนุนให้การจัดการศึกษาโดยครอบครัวเป็นการ

Posted in รอบรู้โฮมสคูล

อ่านเพิ่มเติม ...
Unnop
บทความการศึกษาวิจัยแนวทางการจัดโฮมสคูล

by Unnop on May 29, 2012

เป็นบทความที่น่าอ่านมากสำหรับผู้ทำโฮมสคูล ผู้อยากเริ่มต้นทำโฮมสคูล และผู้สนใจทั่วไปค่ะ โดยเป็นข้อมูลจากการศึกษาวิจัยประสบการณ์การจัดโฮมสคูลของประเทศต่างๆ (โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา) จึงมีข้อมูลเบื้องต้น ตัวอย่างขอบเขตและกฎหมายของประเทศ (และรัฐ) ต่างๆ และข้อคิดเกี่ยวกับโฮมสคูลที่น่าสนใจมากทีเดียวค่ะ[break]

เอกสารเป็นไฟล์ PDF ค่ะ
/storage/app/uploads/backports/Homeschool/booknarticle/homeschool_chap1.pdf
/storage/app/uploads/backports/Homeschool/booknarticle/homeschool_chap2.pdf
/storage/app/uploads/backports/Homeschool/booknarticle/homeschool_chap3.pdf
/storage/app/uploads/backports/Homesch...

Posted in รอบรู้โฮมสคูล

อ่านเพิ่มเติม ...
Unnop
ทำโฮมสคูลควบคู่ระบบโรงเรียน

by Unnop on May 29, 2012

การจัดการศึกษาโดยครอบครัวหรือโฮมสคูล (Home School) นับเป็นทางเลือกหนึ่งที่กฎหมายเปิดโอกาสให้พ่อแม่มีส่วนจัดการศึกษาให้ลูก ซึ่งกำลังเป็นที่สนใจของพ่อแม่ผู้ปกครองชาวไทยจำนวนมากด้วยเหตุผลหลายประการไม่ว่าจะเป็น ขาดความศรัทธากับระบบการศึกษาไทยในปัจจุบัน...ไม่มั่นใจในคุณภาพของโรงเรียนและครูผู้สอน...ลูกเป็นเด็กพิเศษระบบการศึกษาปกติไม่สามารถตอบสนองต่อการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของลูกได้...พ่อแม่สามารถใช้เวลาอยู่กับลูกได้อย่างเต็มที่เพิ่มพูนความอบอุ่นในครอบครัวให้แน่นแฟ้นขึ้น...ห่วงใยในสวัสดิภาพความปลอดภัยของลูกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องสุขภาพ การติดเชื้อโรคจากเพื่อน (หากเป็นเด็กเล็ก) การถูกทำร้ายร่างกา

Posted in รอบรู้โฮมสคูล

อ่านเพิ่มเติม ...
Unnop
การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment)

by Unnop on May 28, 2012

การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) บรรยายโดย ผศ.ดร. วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา @การประชุมสัมมนา "สิทธิบ้านเรียนไทย เสรีภาพใหม่ของการศึกษาทางเลือก" เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2555 ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย[break]

การประเมินผลตามสภาพจริง, Authentic Assessment
การประเมินผลตามสภาพจริง, Authentic Assessment
การประเมินผลตามสภาพจริง, Authentic Assessment
การประเมินผลตามสภาพจริง, Authentic Assessment
การประเมินผลตามสภาพจริง, Authentic Assessment
การประเมินผลตามสภาพจริง, Authentic Assessment
การประเมินผลตามสภาพจริง, Authentic Assessment
การประเมินผลตามสภาพจริง, Authentic Assessment
การประเมินผลตามสภาพจริง, Authentic Assessment
การประเมินผลตามสภาพจริง, Authentic Assessment
การประเมินผลตามสภาพจริง, Authentic Assessment
การประเมินผลตามสภาพจริง, Authentic Assessment
การประเมินผลตามสภาพจริง, Authentic Assessment
การประเมินผลตามสภาพจริง, Authentic Assessment
การประเมินผลตามสภาพจริง, Authentic Assessment
การประเมินผลตามสภาพจริง, Authentic Assessment
การประเมินผลตามสภาพจริง, Authentic Assessment
การประเมินผลตามสภาพจริง, Authentic Assessment
การประเมินผลตามสภาพจริง, Authentic Assessment
การประเมินผลตามสภาพจริง, Authentic Assessment
การประเมินผลตามสภาพจริง, Authentic Assessment
การประเมินผลตามสภาพจริง, Authentic Assessment

Posted in รอบรู้โฮมสคูล

อ่านเพิ่มเติม ...
Unnop
Homeschool คู่มือฉบับใหม่ 49

by Unnop on May 27, 2012

เอกสารคู่มือไฟล์ .doc ประกอบด้วย:

1. บริบทการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
2. การอนุญาตจัดการศึกษาโดยครอบครัว
3. แผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
4. การประเมินผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
5. การเทียบโอนผลการเรียน
6. การเลิกจัดการศึกษาและการย้ายภูมิลำเนา
7. สิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมและอื่นๆ[break]

/storage/app/uploads/backports/Homeschool/homeschandbook.doc

Posted in รอบรู้โฮมสคูล

อ่านเพิ่มเติม ...
Unnop
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลปีการศึกษา 2555

by Unnop on May 27, 2012

เงินอุดหนุนรายหัวสำหรับนักเรียน และค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับผู้จัด (ปีการศึกษา 2555) เด็กบ้านเรียนก็ได้รับเช่นเดียวกับเด็กในระบบนะคะ ได้รับตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6  ถ้าหากจัดการศึกษาโดยครอบครัวแบบจดทะเบียนกับเขตพื้นที่การศึกษาฯ [break]

เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว:

เงินอุดหนุนรายหัวการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

ค่าจัดการเรียนการสอน:

ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัวจัดโดยครอบครัว
ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัวจัดโดยครอบครัว
รายละเอียด:

จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

เอกสารอ้างอิง:
แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

Posted in รอบรู้โฮมสคูล

อ่านเพิ่มเติม ...
Unnop
แนวทางปฏิบัติและการจัดทำแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว

by Unnop on May 27, 2012

เอกสารไฟล์ PDF สำหรับ Download จากสพป.ค่ะ มีเอกสารรวมอยู่ในไฟล์ดังนี้:

- แนวทางปฏิบัติในการจัดการศึกษาทางเลือกที่จัดโดยครอบครัว
1. การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
2. การยื่นคำขออนุญาตจัดการศึกษา
3. การจัดทำแผนการศึกษาของครอบครัว
4. การจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
5. การตัดสินและรับรองผลการศึกษา
6. การกำกับ และติดตามการจัดการศึกษา
7. การยกเลิกการจัดการศึกษา
- ตัวอย่างแบบยื่นคำขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
- การจัดทำแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
- กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547[break]

เอกสารแนวทางปฏิบัติในการจัดการศึกษาท

Posted in รอบรู้โฮมสคูล

อ่านเพิ่มเติม ...