พูดกับหนูแบบที่พูดกับเจ้านายกันเถอะ
ช่วงนี้ลูกเริ่มพูดเป็นประโยค ถามตอบยาว ๆ ได้ และคิดว่าเป็นคล้าย ๆ กันในหลาย ๆ บ้านสำหรับเด็กวัย 3 - 4 ขวบ คือจะจำลักษณะวิธีการพูดที่ผู้ใหญ่พูดกับเค้า เด็กวัยนี้ถ้าคุยกับเค้าจะรู้เลยว่าที่บ้านพูดด้วยอย่างไร พูดด้วยแบบเคารพให้เกียรติ สุภาพเรียบร้อยหรือเปล่า เท่าที่สังเกตผู้ใหญ่มักจะลืมตัวและพูดกับเด็กในลักษณะสั่ง บอกให้ทำโน้นทำนี่ พอเด็กเริ่มพูดประโยคยาวได้ก็จะพูดเหมือนกับที่เราพูดด้วย อยากให้เราทำโน้นทำนี่ก็จะบอกแบบสั่ง ๆ เหมือนกับที่เราพูดกับเค้าไม่ีมีผิด
[break]
ที่บ้านก็เป็นแบบหลังนี่แหละครับ มักจะเผลอพูดแบบบอกให้ทำโน้น ทำนี่ รู้เลยว่าเราพลาดไปบ้าง เคยเห็นบางบ้านที่ผู้ใหญ่เข้าใจเด็กดี พูดกับเด็กสุภาพ ไพเพราะ เวลาจะให้ทำอะไร ก็ขอร้องให้ทำ เด็กก็พูดเพราะ และก็เลยเห็นเด็กที่พูดกับเราแบบสั่ง ๆ ว่า ๆ ก็รู้เลยว่าผู้ใหญ่พูดกับเค้ายังไง ซึ่งแบบหลังนี้บ้างทีก็ไม่รู้ตัว เวลาลูกพูดไม่เพราะ ก็ต่อว่าลูกอีก...ง้อ...เป็นเด็กช่างน่าเห็นใจ 

งานช่วงนี้เลยต้องพยายามมีสติ พูดกับลูกแบบเคารพให้เกียรติ จะให้ทำอะไรก็ร้องขอแบบที่ควรพู
ดกับผู้ใหญ่ ตามมารยาทที่ดี ซึ่งก็ทำได้บ้างไม่ไ้ด้บ้าง แต่ก็พยายาม..ประโยชน์ก็น่าจะได้กับทั้งเราทั้งลูก ^ ^