อริยะทำกิจกรรมฝึกเขียนและอ่าน พยัญชนะไทย ครับ

อริยะทำกิจกรรมฝึกเขียนและอ่าน พยัญชนะไทย ครับ