เรียนเลขกับพ่อ
ปีนี้พราวเรียนเลขกับพ่อจากสมุดแบบฝึกหัด
ได้เรียนเรี่อง คูณ-หาร ทศนิยม,บวก ลบ คูณ หาร เศษส่วน,ค่าเฉลื่ย,ปริมาณต่อ 1 หน่วย,และ จำนวนเท่า
 
เลขมีอยู่ทุกที่ที่ไป เราต้องใช้เลขในชีวิตประจำวัน เช่น ถ้าพราวไปเรียนศิลปะ แล้วครูให้วาด portrait  อะไรสักอย่าง ก็ต้องใช้เรขาคณิตเพื่อที่จะวัด anathomy ของสิ่งที่จะวาด หรือถ้าเราจะขายอะไรสักอย่าง ก็ต้องใช้เลขในการ รวมยอด คิดเงิน ทอนเงินให้ลูกค้า
 
หลังจากเรียนเลขกับพ่อแล้วพราวรู้สึกว่าเข้าใจเลขได้ดีขึ้นกว่าตอนที่เรียนี่โรงเรียนเมื่อปีที่แล้ว เพราะพ่อจะมีเวลาอธิบายเราในสิ่งที่เราไม่เข้าใจมากกว่าครูที่รีบสอนเพราะเวลาเรียนมีจำกัด
 
 
#กลุ่มโครงเรื่องสัมพันธ์ #กลุ่มทักษะแกนร่วม