ปลูกผักสวนครัว
ผักสวนครัวที่เป็นไม้อายุสั้น ปลูกแล้วเก็บกินแล้วปลูกใหม่ จะปลูกไว้ในแปลงที่ก่ออิฐแดงกันไว้ รอบนี้เราปลูกผักคะน้าเล่าปี่ ผักโขม ผักสลัด 2-3 ชนิด มะเขือเปราะ และข้าวโพด 
 
ทางนำช่วยตั้งแต่เตรียมดิน ลงเมล็ด รดน้ำ ถอนหญ้า และตอนนี้ผักก็โตพอจนเก็บกินได้แล้ว ก็ช่วยเก็บผัก หั่นผัก มาปรุงอาหารด้วย
 
ทำให้ได้สังเกตการเปลี่ยนแปลงและการเจริญเติบโตของผักที่ปลูก
 
หมดรอบเก็บหมดแปลงเมื่อไหร่ เราก็จะมาทำวนใหม่อีกครั้ง