คัดแยกผ้า
ช่วยคัดแยกผ้า​ เสื้อ​ กางเกง​ เพื่อสะดวกในการพับและจัดเก็บ​