สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านปลาดาว เชียงใหม่เปิดรับสมัครเรียน Summer 2016 ฟรี!!!
สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านปลาดาว เชียงใหม่เปิดรับสมัครเรียน Summer 2016 ฟรี!!!                                                                  

                มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไร และสถานรับเลี้ยงเด็กบ้านปลาดาว เชียงใหม่
เป็นโครงการหนึ่งของมูลนิธิฯ ที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อจัดการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กทุกคนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
               ทางสถานรับเลี้ยงเด็กบ้านปลาดาว เชียงใหม่ ได้เปิดให้มีการรับสมัครเด็กนักเรียนระดับปฐมวัยเพื่อเข้าเรียนในช่วงปิดเทอม
- ระหว่างวันที่ 25 เมษายน – 13 พฤษภาคม 2559
- รับเด็กที่จะมีอายุ 4 – 6 ขวบ บริบูรณ์ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2559
- เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2559

เอกสารประกอบการสมัคร
1. รูปถ่ายขนาด1นิ้ว 1 ใบ
2. สำเนาใบเกิดเด็ก 1 ใบ
3. สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง 1 ใบ

สอบถามเพิ่มเติม โทร 053 - 283693 หรือ 090 - 9286875
สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านปลาดาวเชียงใหม่ 71/11 ถ.เวียงพิงค์ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

ดาวน์โหลดใบสมัคร