กระโดดเชือก
ฝึกกระโดดเชือกบริหารร่างกาย​ กล้ามเนื้อ​ ฝึกความอดทน​ ฝึกทักษะ​การเข้าจังหวะที่ถูกต้อง​