"ขาวตายแล้ว" 🤍 ตั้งแต่มาอยู่ตรังรอบก่อน ขาวก็มาเป็นลูกหมา

"ขาวตายแล้ว" 🤍

ตั้งแต่มาอยู่ตรังรอบก่อน ขาวก็มาเป็นลูกหมาอยู่ที่โรงบรรจุแล้ว

"บอกเขาไปอยู่บนดาวสวรรค์นะ ไม่เจ็บไม่ปวดแล้ว" "ขาวจะมาเกิดอีกไหมแม่ จะมองหาบ้านจากบนท้องฟ้าไหม" "บุญเสียใจ บุญยังอยากเลี้ยงอยู่"

เด็กเสียใจ เด็กร้องไห้ก็ได้นะ

"บุญไม่ร้อง"

ไม่แน่ใจว่าลูกเข้าใจเรื่อง การเกิด แก่ เจ็บ ตายมากแค่ไหน

ปิดท้ายด้วยว่า "เดี๋ยวแม่ก็ต้องโดนฝังใช่ไหม"

เป็นเช่นนั้นแลลูกเอ๋ย