ทัศนศึกษา
14/5 เยือนวัดไชยวัฒนารามตามรอยนิทานอิเล้งเค้งโค้ง