Cooking : ทำแซนวิช
ทำแซนวิชง่ายๆเป็นอาหารเช้า
เริ่มด้วยวัตถุดิบง่ายๆที่มีอยู่ในครัว​ ทาขนมปังวางเป็นชั้นและตัดเป็นชิ้นพอดีคำ
มะฮ์ดี​มีความสุขและมีความภูมิใจ​ใจที่ได้ทำอาหารด้วยตนเอง