ทักษะชีวิต
24/6 ถอดรองเท้า เก็บเข้าที่เรียบร้อย โดยที่ไม่ต้องบอก