Little presenter
ถ่ายป้ายโฆษณา
ถ่ายรูปทำป้ายโฆษณา
       1. เตรียมตัวเป็นพรีเซนเตอร์ เซตเสื้อผ้า หน้า ผม แว่นตา
       2. รู้จักโพสท่า สามารถทำท่าทางที่เข้ากับลักษณะงานได้ดี ไม่อิดออด ช่วยเหลืองานดี
       3. เรียนรู้ความรับผิดชอบในการเตรียมงาน ต่อยอดงานถ่ายโฆษณา
       4. มีความภูมิใจเมื่อได้เห็นป้ายโฆษณารูปตัวเองตอนเสร็จ สร้างความภูมิใจให้ตัวเอง รู้จักคุณค่าในตัวเอง